• WE TAKE RESPONSIBILITY - LONG-TERM & SOLUTION-ORIENTED

    Berieme na seba zodpovednosť –


    dlhodobú a zameranú na riešenia

Spolupráca

Od roku 1991 úspešne spolupracujeme so Žilinskou univerzitou. Vďaka nej vznikla na Slovensku najväčšia pobočka Scheidt & Bachmann vo svete. V roku 2007 sme pri otvorení výrobnej haly v Žiline podpísali s univerzitou rámcovú zmluvu o spolupráci. Jej súčasťou je ocenenie „Scheidt & Bachmann AWARD“, ktoré odvtedy udeľujeme študentom z Elektrotechnickej fakulty, Fakulty riadenia a informatiky a Strojníckej fakulty za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku. Hlavnými hodnotiacimi kritériami sú praktické využitie študentských návrhov a výsledky študentov dosiahnuté počas celého štúdia.

Okrem toho slovenská pobočka pravidelne otvára rôzne zaujímavé študentské pozície, vďaka ktorým môžu študenti aplikovať svoje teoretické znalosti priamo v praxi na medzinárodných projektoch.

ZAIT

Sme jednou zo zakladajúcich spoločností ZAIT – žilinského IT klastra, ktorý zastrešuje firmy, školy či fakulty zamerané na oblasť IT. Pomáha im združovať sa a rozširovať IT komunitu v Žiline. Pravidelne sa zúčastňujeme na vzdelávacích, propagačných a športových podujatiach, ktoré klaster organizuje. Prečo? Lebo sme firmou, ktorá v Žiline zamestnáva najviac IT odborníkov. A preto nám patrí jedno z podpredsedníckych miest organizácie.


Späť