Ochrana osobných dát

Spoločnosť Scheidt & Bachmann sa stavia ku ochrane Vašich osobných údajov so všetkou vážnosťou a dodržiava ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov 122/2013. Za žiadnych okolností nie sú získané informácie predmetom predaja. Nasledujúce informácie Vám poskytnú prehľad o tom, ako spoločnosť Scheidt & Bachmann zabezpečuje ochranu Vašich údajov, aký druh dát zbiera a na aké účely ich zaznamenáva.

Spracovanie údajov cez službu Google Analytics

Na internetovej stránke www.scheidt-bachmann.sk spoločnosti Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. používame Google Analytics, čo je internetová služba spoločnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics využíva na spracovanie dát tzv. „cookies“, textové súbory uložené na Vašom počítači, vďaka ktorým je možné analyzovať používanie našej webovej stránky. Informácie, ktoré sa tvoria v rámci cookies a informujú o Vašom používaní stránky, sú obyčajne prenášané na server spoločnosti Google, kde sú aj uložené.

V prípade aktivácie IP anonymizéra na našej stránke je Vaša IP adresa v rámci členských štátov EÚ alebo v ostatných zmluvných štátoch EHS skrátená predtým, ako sa prenesie na servery spoločnosti Google. Len vo výnimočných prípadoch je na servery spoločnosti Google prenesená úplná IP adresa a tam je skrátená. Na základe poverenia prevádzkovateľa tejto stránky spoločnosť Google tieto informácie použije na to, aby vyhodnotila používanie internetovej stránky, aby zhromaždila reporty o aktivitách na stránke a poskytla prevádzkovateľovi stránky ďalšie služby spojené s používaním stránky a internetu jednotlivými užívateľmi.V rámci služby Google Analytics Vášho internetového prehliadača nebude odoslaná IP adresa prepojená s inými dátami spoločnosti Google.

Ukladaniu cookies môžete predchádzať pomocou nastavení Vášho internetového prehliadača; dovoľujeme si Vás upozorniť, že v tom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete Google cookies zabrániť pred zaznamenávaním Vašich dát (vrátane Vašej IP adresy) tým, že si stiahnete a inštalujete plugin do prehliadača, ktorý nájdete na nasledujúcej adrese:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Cookies

Niektoré časti našej stránky obsahujú tzv. cookies. Účelom cookies je prispôsobiť našu ponuku požiadavkám zákazníkov zohľadniac jej zameranie a bezpečnosť. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom počítači či inom elektronickom zariadení. Väčšinu cookies, ktoré používa Scheidt & Bachmann, tvoria tzv. "session-cookies". Po návšteve našej stránky by mali byť automaticky zmazané.

Cookies nepoškodzujú Váš počítač či iné zariadenie a neobsahujú žiadne škodlivé programy.