Ovládanie železničného stavadla ZSB 2000 pre zabezpečenie železničných tratí a staníc

Ovládacie rozhranie je priamo integrované v systémovom koncepte elektronického stavadla ZSB 2000. Umožňuje centrálne dohliadanie a riadenie prevádzky celej železničnej trate bez dodatočných projekčných nákladov a nákladného hardvéru.

Individuálne a efektívne užívateľské rozhranie

Užívateľské rozhrania na ovládanie stavadla ZSB2000, ktoré pokrývajú všetky funkcie nevyhnutné pre prevádzku, sú zostavené vždy podľa požiadaviek zákazníka. Tým sú vytvorené všetky predpoklady pre centrálny dispečing a efektívne riadenie prevádzky v staniciach a na železničných tratiach.

V prípade výpadku ovládacieho rozhrania bol vyvinutý lokálny užívateľský koncept, ktorý zabezpečuje, aby bolo riadenie železničnej dopravy spoľahlivé, bezpečné a vždy dohliadané návestidlami.

Zvýšený objem informácií – znížené investičné náklady

V systémovom rozvrhnutí elektronického stavadla ZSB 2000 a príslušnej prevádzkovej techniky bola po prvýkrát umožnená komunikácia všetkých traťových zariadení pomocou dátovej zbernice. Týmto spôsobom je dosiahnuté zvýšenie objemu informácií pri znížení investičných nákladov (na traťovú kabeláž).

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060 111
Fax: +421 41 5060 118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel.: +49 2166 266-1296
Fax: +49 2166 266-475

Kontaktný formulár | Email