Výstražníky na železničných priecestiach – signál dorazí vďaka SSB200L

Na to, aby účastníci cestnej premávky dostali na úrovňovej križovatke pozemnej komunikácie a železničnej trate (železničnom priecestí) potrebné informácie, je nevyhnutné nasadiť rôzne svetelné dopravné značky a výstražníky zachovávajúce platné predpisy. Účastníci cestnej premávky môžu byť upozornení na blížiaci sa vlak napríklad prostredníctvom výstražníka so žlto-červenou optikou. Pre tento účel bol vyvinutý signalizačný systém SSB200 v žiarovkovej a LED verzii.

SSB200L: LED výstražník s rozmerom 200 mm

LED výstražník

Keďže riadiace úlohy sú delegované do vonkajšieho zariadenia, BUES 2000 umožňuje využívať LED výstražník riadené počítačom, ktoré funguje na základe vlastnej inteligencie a s BUES 2000 komunikuje dátovým telegramom prostredníctvom CAN zbernice (Controller Area Network). Konštrukčný návrh LED výstražníka predpokladá činnosť viacerých LED reťazí bez reflektorov, kde sú LED diódy usporiadané v rámci jednej reťaze po celom povrchu optického systému. Z tohto dôvodu výpadok jednej reťaze neovplyvňuje osvetlenie a činnosť výstražníka.

Prednosťou takéhoto LED svetelného výstražníka v porovnaní s konvenčnou signalizáciou založenou na žiarovkách spočíva v značne dlhšej životnosti, znížení údržbových úkonov, jednoduchšej konštrukcii, vo zväčšení uhla vyžarovaného svetelného lúča a vyššej svetelnej efektivite.

SSB200: žiarovkový výstražník s rozmerom 200 mm

Žiarovkový výstražník

Dôležitú úlohu pri zabezpečovacej technike zohráva zreteľná rozpoznateľnosť svietiacej optiky za každých okolností, a to aj pri silnom oslnení. Rozptyľovací kryt v kombinácii s protifantómovým krytom prináša výrazné zníženie množstva fantómového svetla. Nielen zrkadlové ale aj reflexné optické klamy sú vďaka tomu značne potlačené. Použitý typ žiarovky závisí od požiadaviek zákazníka (napr. Sig1230LL - použiteľná podľa železničných požiadaviek, žiariaca žiarovka, dve vlákna, 12 C, 30 W, dlhá životnosť).

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060 111
Fax: +421 41 5060 118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel.: +49 2166 266-1296
Fax: +49 2166 266-475

Kontaktný formulár | Email