Priecestné zabezpečovacie zariadenie BUES 2000 – pre každý prípad

Zabezpečenie dopravných ťahov (tratí a ciest) práve v mieste ich stretu kladie veľké nároky na bezpečnosť a disponibilitu technických zariadení. Systémy pre zabezpečenie železničných priecestí (BÜSA – Bahnübergangssicherungsanlagen) predstavujú jednu z častí železničnej zabezpečovacej techniky a sú kľúčové pre spoľahlivé zaistenie bezpečnosti úrovňového kríženia pozemných komunikácií a železničných tratí, teda priecestí.

Dlhá tradícia v zabezpečení železničných priecestí

Spoločnosť Scheidt & Bachmann vyvíja, plánuje, vyrába a inštaluje priecestné zabezpečovacie zariadenia už viac ako 130 rokov. Samozrejme, že mechanické konštrukcie z minulosti sa zmenili na súčasné počítačom kontrolované systémy. Po starších generáciách priecestných zariadení, ako boli NFA, Lo, Fü, BÜS D a EBÜT 80, Scheidt & Bachmann vyvinul plne počítačovo riadený BUES 2000 a elektronické vonkajšie prvky, ako napr.:

Na trhu so zariadeniami pre zabezpečenie železničných priecestí tak Scheidt & Bachmann definoval nový štandard. Viac ako 3000 inštalácií zariadenia BUES 2000 po celom svete potvrdzuje flexibilitu a odbornosť našej spoločnosti v oblasti priecestnej zabezpečovacej techniky.

Na stiahnutie

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060 111
Fax: +421 41 5060 118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel.: +49 2166 266-1296
Fax: +49 2166 266-475

Kontaktný formulár | Email