História a zameranie divízie

Firma Scheidt & Bachmann má v oblasti vývoja zabezpečovacích zariadení pre železnice už 130 ročnú tradíciu. Počas tejto dlhej epochy bolo firmou vybudované veľké množstvo stavadiel a železničných priecestí.

Zo začiatku čisto mechanicky pracujúce zariadenia boli začiatkom 20. storočia postupne vybavované elektromechanickými komponentami. Po druhej svetovej vojne sa firma začala špecializovať na oblasť železničných priecestí, v päťdesiatych rokoch boli vyvinuté a s úspechom nasadené prvé automaticky pracujúce priecestné zabezpečovacie zariadenia. V sedemdesiatych rokoch sa firma Scheidt & Bachmann podieľala na vývoji zariadení typu EBÜT, a tým prvýkrát uviedla do prevádzky priecestné zabezpečovacie zariadenie s prvkami počítačového riadenia.

Na úplne novú cestu sa firma vydala v roku 1990, keď začala vývoj plne elektronicky riadeného priecestného zabezpečovacieho zariadenia - BUES2000. Toto v súčasnosti nasadzované priecestné zabezpečovacie zariadenie definuje svojou modulárnou zbernicovou štruktúrou a bohatými možnosťami diagnostiky nový štandard.

Koncept zariadenia s otvorenými komunikačnými možnosťami ponúka rýchle a flexibilné prispôsobenie na požiadavky a dátové siete budúcnosti. S uvedením tohto zariadenia na trh firma Scheidt & Bachmann opäť potvrdzuje svoje vedúce postavenie v oblasti vývoja priecestných zabezpečovacích zariadení.

Železničná zabezpečovacia technika – inovácie pre mobilný svet

Vo svete, v ktorom predstavuje mobilita jeden z najdôležitejších ekonomických faktorov, na to, aby prevádzkovateľ infraštruktúry dokázal vyhovieť náročným požiadavkám, potrebuje odborného partnera. Scheidt & Bachmann ako jeden z najúspešnejších výrobcov má v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky viac než 130-ročnú tradíciu a skúsenosti. Na základe systémov postavených na sieťových a počítačom riadených riešeniach Vám ponúkame komplexný traťový koncept.

tvoria pre železničnú zabezpečovaciu techniku flexibilnú platformu optimalizujúcu náklady. Všetky systémy postavené na ZSB 2000 a BUES 2000 sú realizované na jednotnom hardvérovom základe. Obidva systémy sú vzájomne prepojené cez spoločné riadiace a kontrolné centrum.

Jednotlivé zariadenia ako sú:

navzájom komunikujú cez moderné CAN-Bus rozhranie a dokážu byť riadené a kontrolované prostredníctvom ZSB 2000 či BUES 2000.

V rámci plánovania a realizácie projektov riadiacej a zabezpečovacej techniky od spoločnosti Scheidt & Bachmann sú Vám navyše k dispozícii kompetentní a kvalifikovaní pracovníci.

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060 111
Fax: +421 41 5060 118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel.: +49 2166 266-1296
Fax: +49 2166 266-475

Kontaktný formulár | Email