Systémové riešenia pre vybavenie cestujúcich

FareGo - komplexná správa cestovného

Oddelenie systémov vybavenia cestujúcich od spoločnosti Scheidt & Bachmann predstavuje kompetentného a spoľahlivého partnera pre poskytovateľov osobnej dopravy.

FareGo Vám ponúka komplexnú škálu riešení, ktorá zahŕňa zariadenia, softvérové produkty a servisné služby vytvárajúce a prevádzkujúce systémy pre správu cestovného. Zvládnuť zložité problémy Vám FareGo pomôže vďaka celoplošným systémovým riešeniam. Všetky zariadenia a služby sú rozšíriteľné a vo vzájomnom súlade, čo znamená, že pri navrhovaní Vášho systému vybavenia cestujúcich získate maximálnu flexibilitu.

Či už ste prevádzkovateľom autobusových liniek, nadnárodným prevádzkovateľom multimodálnej dopravnej siete alebo účastníkom kombinovaného dopravného systému

FareGo Vám prináša vhodné riešenia pre efektívnu správu cestovného.

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060-111
Fax: +421 41 5060-118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel.: +49 2166 266-343
Fax.: +49 2166 266-699

Kontaktný formulár | Email