Ponuka práce a praxe pre vysokoškolských študentov

Spoločnosť Scheidt & Bachmann dlhodobo spolupracuje so Žilinskou univerzitou a v rámci odboru informatiky a jej príbuzných študijných disciplín ponúka:

  • prácu na skrátený úväzok popri štúdiu pre študentov 4. a 5. ročníka,
  • spoluprácu pri vypracovaní diplomovej práce pre študentov 5. ročníka,
  • absolvovanie odbornej praxe pre študentov 5. ročníka.

Spolupráca so Žilinskou univerzitou v Žiline má trvanie už od roku 1995, kedy bola založená dcérska spoločnosť na Slovensku. Študenti univerzity u nás každoročne nachádzajú priestor pre absolvovanie odbornej praxe. Naši softvéroví odborníci prispievajú odborným poradenstvom a pomáhajú študentom pri vypracovaní diplomových prác.

Naša spoločnosť ponúka príležitosť pre študentov, ktorí si potrebujú zmysluplne splniť študijné povinnosti či odborne rásť v tíme softvérových profesionálov. Kontakt s inovatívnym vývojárskym prostredím zahraničnej spoločnosti je najlepšou praxou pre študentov, ktorí po absolvovaní štúdia hľadajú stabilnú spoločnosť s fungujúcou firemnou kultúrou a zaujímavými projektmi z viacerých oblastí.

Podporujeme najlepších študentov

Každoročne naša spoločnosť udeľuje cenu Scheidt & Bachmann AWARD pre absolventov, ktorí vypracovali najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky, elektrotechniky alebo strojárstva na Žilinskej univerzite v Žiline, pričom sa posudzujú aj študijné výsledky absolventa. Cena je nielen záležitosťou prestíže, ale je spojená aj s finančnou odmenou.

Pre vybraných študentov organizuje spoločnosť Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. v spolupráci s materskou spoločnosťou Scheidt & Bachmann GmbH každý rok exkurziu do sídla spoločnosti v nemeckom Mönchengladbachu. Tu sa zoznamujú so zdrojom našej firemnej kultúry a majú možnosť vnímať celosvetový rozmer spoločnosti. Pre niektorých je tento zážitok natoľko presvedčivý, že ostávajú pre našu spoločnosť pracovať aj po štúdiu.

Kontakt na personálne oddelenie

Tel.: +421 41 5060-111
Fax: +421 41 5060-118

Poslať email