O nás: Signalling Systems

Sme najstaršou vývojárskou divíziou Scheidt & Bachmann na Slovensku. Vznikli sme so založením slovenskej pobočky 13. 11. 1995. V Žiline na brehu Rajčianky tvoríme kompaktný a motivovaný tím. V spolupráci s nemeckými kolegami vyvíjame softvér pre bezpečnejšie európske železnice.

Sme odborníkmi na diagnostiku, komunikačné protokoly a grafické rozhrania. Nestratíme sa ani v zákutiach C++, C# a MFC.

Naším cieľom je vytvárať aplikácie, ktoré dispečerom zjednodušujú službu a servisným technikom umožnia vrátiť sa domov skôr.


Čo robíme na Slovensku

Predávame bezpečné železničné priecestia a poskytujeme ich servis. No najmä vyvíjame rôzne inteligentné programy pre bezpečnosť železničnej dopravy.


Naše projekty

Diagnostika železničného priecestia
Ide o aplikáciu pre operačný systém Windows bežiacu na počítači umiestnenom na železničnom priecestí (v betónovom domčeku s rozmermi cca. 2 x 2 m nachádzajúcom sa vedľa priecestia). Aplikácia je plne automatizovaná a slúži na sledovanie stavu jednotlivých prvkov priecestia a stavadla. V prípade zistenia chyby či poruchy ju aplikácia nahlási príslušnému dispečingu železníc. Upozornenia prichádzajú do ďalšej aplikácie (Diagnostická centrála) alebo dispečerom do SMS, e-mailu – v minulosti chodili faxom či na pevnú linku. „Je to naše dieťa, ktoré sme vytvorili. Neustále pracujeme na jej zdokonaľovaní a zatiaľ sa nám darí, pretože sme o krok vpred pred konkurenciou,“ hovorí Ing. František Talapka, vedúci divízie Signalling Systems. Šikovnú aplikáciu využívajú železnice v Nemecku, Rakúsku, Česku, Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Dánsku, Švédsku, Nórsku, Izraeli, Švajčiarsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku aj na Slovensku.

Diagnostická centrála
Windows aplikácia, ktorú využíva dispečing železníc. Jej úlohou je sledovať stav celej trate alebo viacerých tratí, ktorých súčasťou sú železničné priecestia a stavadlá. Každé z nich je vybavené samostatnými diagnostikami, ktoré do centrály hlásia chyby či poruchy. Dispečeri podľa typu chyby prideľujú opravu jednotlivým technikom. Tí si v aplikácii nájdu návod na odstránenie problému, podľa ktorého realizujú opravu.

Elektronické stavadlo s ovládacím panelom
Stavadlo je zabezpečovacie zariadenie slúžiace na bezpečnú prevádzku vlakov (správne nastavenie výhybiek, návestidiel čiže železničných semaforov...). Tvorí ho komplex hardvérových (výhybky, návestidlá) a softvérových komponentov. Jeho ovládací panel je vlastne aplikácia vo Windows-e, pomocou ktorej dispečer organizuje prevádzku železničnej stanice – určuje, na ktorú koľaj má ísť prichádzajúci osobný vlak, ktorú výhybku má použiť nákladný vlak pri odchode zo stanice a mnohé ďalšie funkcie. Takéto elektronické stavadlá už niekoľko rokov využívajú železnice v Nemecku, Rakúsku či Poľsku.

Bezpečnostná úroveň stavadla
Softvér, ktorého úlohou je riadiť bezpečný pohyb vlakov po železničných tratiach. Tento inteligentný program skontroluje celú trať nastavenú dispečerom pre osobný alebo nákladný vlak. Skúma, či na zvolenej trati nie je pristavený iný vlak alebo nehrozí kolízia s naplánovanou jazdou iného vlaku. Preveruje aj to, či niekde na trati nie je hlásená porucha alebo iný technický problém. Ak je všetko v poriadku, softvér nastaví výhybky a ostatné potrebné traťové zariadenia. Ak aj tento proces prebehne správne, program na návestidle rozsvieti zelenú. Vlak môže bezpečne prejsť zvolenou traťou.


Vedeli ste, že...

     / Ak je železničné priecestie zatvorené viac ako 90 sekúnd, vodiči a chodci sa snažia prejsť aj napriek výstrahe. Náš systém optimalizuje čas zatvorenia priecestia, a tým zvyšuje bezpečnosť ľudí.

     / Keď je železničné priecestie pokazené, dôležitá je rýchlosť opravy. Naše zariadenia okamžite informujú o problémoch cez SMS alebo e-mail. Diagnostický softvér vyhodnotí poruchu a ponúkne servisnému technikovi návod na jej odstránenie.


Náš tím


Hľadáš stabilný tím?

Z času na čas hľadáme niekoho, kto sa vyzná v C++, aspoň trochu pričuchol k nemčine
a preferuje stabilný, priateľský tím.

 Ak sa ti náš tím pozdáva, pridaj sa k nám.

Voľné pracovné miesta


Späť