• banner technology

Naša technológia výroby – faktor úspechu produktov na mieru

Naša spoločnosť Scheidt & Bachmann v uplynulých rokoch dokázala, že aj v rýchlo meniacich sa trhových podmienkach úspešne zdoláva konkurenciu. V kontexte svetových trhov a vplyvom rýchleho vývoja v oblasti digitalizácie a mobility je pre nás výroba hlavným kľúčom k úspechu.

Je pre nás samozrejmé, že dokážeme rýchlo a načas zhotoviť produkty šité na mieru každého zákazníka – ako v malých tak aj veľkých množstvách. Naša mimoriadne vysoká úroveň výroby nám dovoľuje, aby sme vyrábali flexibilne – pričom po celý čas garantujeme vysokú kvalitu a stále dodávky náhradných dielov.

Všetky produkty od spoločnosti Scheidt & Bachmann sú vyrábané vo vlastných výrobných priestoroch. pravidelné investície do našich vysoko moderných strojových zariadení zabezpečujú, že výroba vždy drží krok s najnovšími technológiami. Moderné laserové výrobné centrá, vysokovýkonné sústruhové centrá a plnoautomatické SMD montážne systémy a univerzálne laboratóriá kontroly kvality zaručujú, že dodávame efektívnosť a kvalitu „Made by Scheidt & Bachmann“.


Späť