• WE TAKE RESPONSIBILITY - LONG-TERM & SOLUTION-ORIENTED

  Berieme na seba zodpovednosť –


  dlhodobú a zameranú na riešenia

  Presvedčivá podnikateľská zodpovednosť

  Scheidt & Bachmann ako rodinná firma s dlhou históriou považuje spoločenskú zodpovednosť za samozrejmosť. Uvedomujeme si naše povinnosti voči spoločnosti, a práve to odlišuje našu prácu a správanie v každodennej prevádzke:

  Držíme svoje sľuby:

  • Sme dlhodobo lojálni voči našim zákazníkom, zamestnancom a pobočkám.
   Aj keď sa veci skomplikujú, vždy sa snažíme nájsť vhodné riešenie pre všetky strany.
  • Tento postoj si osvojujú aj naši zamestnanci a partneri; veď mnohé rodiny sú s našou spoločnosťou späté už celé generácie.
  • Vďaka výnimočne nízkej fluktuácii zamestnancov kontaktujú naši zákazníci a partneri rovnakú osobu počas mnohých rokov.

  Sme úprimní:

  • Dávame len sľuby, ktoré dokážeme dodržať; so zákazníkmi a zamestnancami sa nerozlúčime skôr, ako svoje sľuby splníme.
  • Otvorená a transparentná interná aj externá komunikácia je základom nášho úprimného prístupu ku všetkým, ktorí sú s nami akokoľvek spojení.

  Preberáme zodpovednosť za svojich zamestnancov:

  • Ponúkame široké možnosti vzdelávania a udržiavame úspešnú spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami.
  • Podporujeme našich zamestnancov vo vzdelávaní – rôznymi školiacimi programami aj inými možnosťami. Vďaka tomu môžu rozvíjať svoj talent a ďalej sa vzdelávať vo všeobecných zručnostiach aj odborných témach.
  • Bezpečnosť na pracovisku je pre nás veľmi dôležitá a preto ju píšeme s veľkým B.

  Späť