• WE TAKE RESPONSIBILITY - LONG-TERM & SOLUTION-ORIENTED

  Berieme na seba zodpovednosť –


  dlhodobú a zameranú na riešenia

  Efektívne využívanie zdrojov

  Jednou z najväčších výziev 21. storočia je prechod na udržateľné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje. Aj naša spoločnosť sa zaviazala dlhodobo znižovať svoj dopad na životné prostredie a spotrebu energií a zároveň zvyšovať svoju energetickú účinnosť ako súčasť procesu neustáleho zlepšovania sa.

  Udržateľnosť a efektívne využívanie zdrojov dosahujeme prostredníctvom nasledujúcich opatrení:

  Odolné zariadenia

  • Naše zariadenia majú veľmi dlhú životnosť. Napríklad: predpokladaná životnosť automatov na cestovné lístky je viac ako 10 rokov a vo vysokom percente ich vieme zrecyklovať. Túto požiadavku dôsledne zohľadňujeme už pri vývoji našich produktov.

  Udržateľnosť v logistike

  • Vďaka vysokému podielu vlastnej výroby môžeme zodpovedne a autonómne riadiť naše zdroje. Zároveň sme pri výrobe a preprave výrobkov do značnej miery nezávislí od tretích strán. Vďaka tomu môžeme plánovať a realizovať udržateľné dodávateľské reťazce a materiálové toky.

  Riadenie životného cyklu

  • Chybám a systémovým zlyhaniam predchádzame systematickou údržbou a výmenou najvyťaženejších komponentov našich zariadení, čím neustále zvyšujeme ich životnosť. Okrem toho recyklujeme nepoužívané zákaznícke moduly v našom vlastnom centre opráv.

  Späť