• WE TAKE RESPONSIBILITY - LONG-TERM & SOLUTION-ORIENTED

    Berieme na seba zodpovednosť -


    dlhodobú a zameranú na riešenia

Trvalý rozvoj: základ pre dlhodobý úspech

Ako stredne veľká rodinná spoločnosť - teraz už piatej generácie – sme v Scheidt & Bachmann tradične spätí s trvalým rozvojom. Uvažujeme v generáciách, a nie v kvartáloch. Z toho pre nás vyplývajú aj dlhodobé záväzky ako voči našim zákazníkom tak aj našim kolegom a spoločnosti.

Férový a zodpovedný vzťah voči našim partnerom, kolegom a životnému prostrediu je pre nás preto úplne prirodzený. Z tohto dôvodu hrá u nás rozhodujúcu rolu správanie manažmentu a kolegov, ktoré sa zameriava na budúcnosť.


Späť