• WE TAKE RESPONSIBILITY - LONG-TERM & SOLUTION-ORIENTED

  Berieme na seba zodpovednosť –


  dlhodobú a zameranú na riešenia

  Trvalý rozvoj – základ pre dlhodobý úspech

  Ako stredne veľká, ale stále rodinná spoločnosť – teraz už 5. generácie – sme v Scheidt & Bachmann tradične spätí s trvalým rozvojom. Uvažujeme v generáciách, nie v kvartáloch. Z toho pre nás vyplývajú aj dlhodobé záväzky voči našim zákazníkom, kolegom aj celej spoločnosti.

  Férový a zodpovedný vzťah voči našim partnerom, kolegom a životnému prostrediu je pre nás úplne prirodzený. Z tohto dôvodu hrá u nás rozhodujúcu rolu správanie manažmentu a kolegov, ktoré sa zameriava na budúcnosť.


  Späť