Náš prísľub – celoživotná kvalita pre milióny ľudí

Naše systémy pre inteligentnú mobilitu denne používajú milióny ľudí po celom svete. Preto sme sa zaviazali garantovať ich vysokú kvalitu za každých okolností a dlhodobo. Každý deň sa snažíme dosahovať čo najvyššiu kvalitu, spoľahlivosť a neustále vyvíjať naše produkty tak, aby sme splnili aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Veríme, že vzťahy so zákazníkmi, ktoré trvajú aj celé desaťročia, sú najlepším dôkazom našej pretrvávajúcej kvality. Pri dosahovaní kvalitatívnych cieľov sa spoliehame na odbornosť zamestnancov, ktorí robia všetko pre spokojnosť zákazníkov. Sme dodávateľom integrovaných systémov a postupujeme podľa najnovších metód pri dosahovaní čo najvyššej kvality našich hardvérových a softvérových zariadení.

Jednoduché procesy zamerané na zákazníka
Naše obchodné procesy sú transparentné, štíhle a efektívne. Neustále pracujeme na zlepšovaní jednotlivých činností v hodnotovom reťazci aj na zjednodušovaní a bezpečnosti pracovných procesov. Preto sa zameriavame na dokonalú kvalitu a maximálnu spokojnosť našich zákazníkov.

Jasné štandardy
Naprieč celou spoločnosťou dodržiavame štandardy, aby sme zabezpečili konzistentne vysokú kvalitu a zjednodušili prácu zamestnancom, zákazníkom aj dodávateľom. Napríklad naši softvéroví testeri sú certifikovaní Medzinárodnou organizáciou pre testovanie softvéru (ISTQB), aby testovaný softvér bol v súlade s medzinárodnými normami. Okrem toho sme členom DIN (Nemecký inštitút pre štandardizáciu) a riadime sa normami VDE a EN. Pri výrobe elektroniky zas postupujeme podľa normy IPC 610.

Štíhly manažment
Zefektívnením našich procesov a zamedzením plytvania dosahujeme vyššiu efektivitu a zároveň spoľahlivo a flexibilne reagujeme na neustále sa meniace požiadavky trhu. Na pracoviskách využívame koncept 5S, pretože veríme, že čisté a prehľadné pracovné prostredie zvyšuje efektivitu práce, produktivitu a bezpečnosť. Okrem toho používame automatizované testovacie metódy, vďaka ktorým je testovanie presné a efektívne, čo urýchľuje náš vysokokvalitný výrobný proces.

Konštruktívna kultúra riadenia chýb
V našej firemnej kultúre vnímame chyby ako príležitosť na zlepšenie. Procesom neustáleho zlepšovania môžeme spoločne riešiť problémy a tak krok za krokom zlepšovať našu spoločnosť. Používaním kritérií kvality v procese vývoja zas dokážeme odhaliť a odstrániť chyby už v počiatočnom štádiu. Takto získané poznatky využívame na predchádzanie vzniku rizík do budúcnosti

Dôsledná kontrola kvality
Okrem testovania počas vývoja a výroby robíme aj modulové akceptačné testy všetkých hardvérových a softvérových komponentov. Naše detailné záverečné kontroly hotových zariadení potvrdzujú optimálnu kvalitu celého systému. Zákazníci si preto môžu byť istí, že im dodáme dokonalý výrobok, ktorý spĺňa všetky ich požiadavky.

Certifikáciou oficiálne potvrdzujeme naše neustále úsilie o dosiahnutie čo najvyššej kvality. Sme hrdí, že sme v roku 2017 úspešne certifikovali náš Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 vo všetkých pobočkách vrátane tej slovenskej.

V roku 2022 sme sa stali aj Schváleným hospodárskym subjektom (tzv. AEO – Authorised Economic Operator).

Dokument
Názov
Veľkosť

Späť