• banner history

Vyrábali sme stroje - teraz tvoríme celé svety

Zo strojárskej spoločnosti sme vyrástli na svetového poskytovateľa systémov pre inteligentnú mobilitu

Máme za sebou dlhú cestu. Na jej začiatku sme vyrábali parné stroje. Dnes vytvárame celé svety riešení, ktoré pomáhajú ľuďom po celej zemeguli.

Našu spoločnosť zakladali dvaja výnimoční ľudia. Rodinná línia Dr.-Ing. Carla Bachmanna – dnes už 5. generácia – je v nej dodnes živá. V 2. svetovej vojne bol areál firmy takmer zrovnaný so zemou. Akonáhle sa vojna skončila, 100 z pôvodných 1000 zamestnancov začalo stavať spoločnosť znovu na nohy.

Náš príbeh ukazuje, že najmä v ťažkých časoch sú naši zamestnanci pre nás oporou. Aj vďaka nim sme zákazníkom vždy nablízku.

1872

Obchodník Friedrich Scheidt a technický inžinier Carl Bachmann založili spoločnosť Scheidt & Bachmann v nemeckom Mönchengladbachu. Prvé roky vyrábala spoločnosť textilné stroje, prevody a malé parné stroje.

1875

Zakladatelia zmenili plán a dali vyrábať signalizačné zariadenia. Systémy pre železničnú zabezpečovaciu techniku sú oddelením našej spoločnosti s najdlhšou históriou.

1914

Spoločnosť Scheidt & Bachmann sa presťahovala do nového, väčšieho areálu v meste Rheydt. Dnes je súčasťou Mönchengladbachu.

1932

Spoločnosť začala zhotovovať zariadenia pre čerpacie stanice. V tomto roku bolo založené oddelenie Systémy pre čerpacie stanice.

1945

V 2. svetovej vojne bol areál spoločnosti takmer celý zbombardovaný. Ihneď po vojne sa pracovalo na obnove spoločnosti. Namiesto 1000 pôvodných zamestnancov ich bolo pri tom len 100.

1966

Spoločnosť začala vyrábať systémy pre parkoviská.

V tom čase sa objavili prvé mikroprocesory. Scheidt & Bachmann bola jedna z mála novátorských firiem v Európe, ktorá montovala mikroprocesory do automatických systémov. V tomto roku vzniklo aj oddelenie pre vývoj softvéru.

1978

Vzniklo oddelenie Systémy vybavenia cestujúcich a doplnilo tak štyri oddelenia, ktoré v spoločnosti fungujú dodnes.

1995

Prof. Ing. Ladislav Skýva, DrSc. sa stretol s vtedajším majiteľom Scheidt & Bachmann, Dr.h.c. Gertom Millerom na pôde Žilinskej univerzity v Žiline. Ich rozhovor skončil založením slovenskej spoločnosti Dopravné systémy Scheidt & Bachmann s.r.o. Veľmi dobré vzťahy so žilinskou univerzitou trvajú dodnes.

Prvými zamestnancami Scheidt & Bachmann Slovensko boli dvaja absolventi univerzity. Dnes sú na čele našej slovenskej spoločnosti.

2004

Dr.-Ing. Norbert Miller prebral od svojho otca vedenie spoločnosti.

2005

Na Slovensku pribudla výroba prevádzkových zariadení v areáli na Priemyselnej ulici v Žiline. V tomto roku pracovalo pre spoločnosť už viac ako 100 zamestnancov.

2010

Kvôli posilneniu značky sme zmenili názov spoločnosti na Scheidt & Bachmann Slovensko. Dovtedy sme sa volali Dopravné systémy Scheidt & Bachmann.

2012

Začalo sa veľké rozšírenie prevádzkových priestorov spoločnosti; poklopali sme základné kamene pre nové budovy. Jeden z najkrajších priemyselných areálov v celom kraji tak začal rásť.

2015

Firma sa natoľko rozšírila, že oddeleniu pre vybavenie cestujúcich nestačil domovský areál na Priemyselnej ulici, a preto sa presťahovalo do nových priestorov. Oddelenie sa rozšírilo aj o tímy v Bratislave. Výrobné kapacity sa zvýšili a počet zamestnancov prevýšil číslo 550.

Dnes

V Žiline v roku 2018 zamestnáva Scheidt & Bachmann Slovensko najviac IT pracovníkov. Naša výroba zariadení na Slovensku je veľmi úspešná a robí značke Made in Slovakia dobré meno. Scheidt & Bachmann Slovensko dokazuje, ako dobre funguje bohaté nemecké know-how v rukách šikovných slovenských zamestnancov. Na konci našej cesty je spoločný cieľ; spokojní zákazníci po celom svete.