• banner history

  Vyrábali sme stroje - teraz tvoríme celé svety

  Zo strojárskej spoločnosti sme vyrástli na svetového poskytovateľa systémov pre inteligentnú mobilitu

  Máme za sebou dlhú cestu. Na jej začiatku sme vyrábali parné stroje. Dnes vytvárame celé svety riešení, ktoré pomáhajú ľuďom po celej zemeguli.

  Našu spoločnosť zakladali dvaja výnimoční ľudia. Rodinná línia Dr.-Ing. Carla Bachmanna – dnes už 5. generácia – je v nej dodnes živá. Počas 2. svetovej vojny bol areál firmy takmer zrovnaný so zemou. Po jej skončení, 100 z pôvodných 1 000 zamestnancov začalo stavať spoločnosť znovu na nohy.

  Náš príbeh ukazuje, že najmä v ťažkých časoch sú zamestnanci pre nás veľkou oporou. Aj vďaka nim sme zákazníkom vždy nablízku.

  1872

  Obchodník Friedrich Scheidt a technický inžinier Carl Bachmann založili spoločnosť Scheidt & Bachmann v nemeckom Mönchengladbachu. Prvé roky vyrábala spoločnosť textilné stroje, prevody a malé parné stroje.

  1875

  Zakladatelia zmenili plán a začali vyrábať signalizačné zariadenia. Systémy pre železničnú zabezpečovaciu techniku sú oddelením našej spoločnosti s najdlhšou históriou.

  1914

  Spoločnosť Scheidt & Bachmann sa presťahovala do nového, väčšieho areálu v meste Rheydt. Dnes je súčasťou Mönchengladbachu.

  1932

  Spoločnosť začala zhotovovať zariadenia pre čerpacie stanice. V tomto roku bolo založené oddelenie Systémy pre čerpacie stanice.

  1945

  Počas 2. svetovej vojny bol areál spoločnosti takmer celý zbombardovaný. Ihneď po vojne začali zamestnanci pracovať na obnove spoločnosti. Z 1 000 pôvodných zamestnancov zostalo a pomáhalo len 100.

  1966

  Spoločnosť začala vyrábať systémy pre parkoviská.

  V tom čase sa objavili prvé mikroprocesory. Scheidt & Bachmann bola jedna z mála novátorských firiem v Európe, ktorá ich montovala do automatických systémov. V tomto roku vzniklo aj oddelenie pre vývoj softvéru.

  1978

  Vzniklo oddelenie Systémy vybavenia cestujúcich a doplnilo tak štyri oddelenia, ktoré v spoločnosti fungujú dodnes.

  1995

  Prof. Ing. Ladislav Skyva, DrSc. sa stretol s vtedajším majiteľom Scheidt & Bachmann, Dr.h.c. Gertom Millerom na pôde Žilinskej univerzity v Žiline. Ich rozhovor skončil založením slovenskej spoločnosti Dopravné systémy Scheidt & Bachmann s.r.o. Veľmi dobré vzťahy so žilinskou univerzitou trvajú dodnes.

  Prvými zamestnancami Scheidt & Bachmann Slovensko boli dvaja absolventi univerzity. Dnes sú na čele našej slovenskej spoločnosti.

  2004

  Dr.-Ing. Norbert Miller prebral od svojho otca vedenie spoločnosti.

  2005

  Na Slovensku pribudla výroba prevádzkových zariadení v areáli na Priemyselnej ulici v Žiline. V tomto roku pracovalo pre spoločnosť už viac ako 100 zamestnancov.

  2010

  Kvôli posilneniu značky sme zmenili názov spoločnosti na Scheidt & Bachmann Slovensko. Dovtedy sme sa volali Dopravné systémy Scheidt & Bachmann.

  2012

  Začalo sa veľké rozšírenie prevádzkových priestorov spoločnosti; poklopali sme základné kamene pre nové budovy. Jeden z najkrajších priemyselných areálov v celom kraji tak začal rásť.

  2015

  Firma sa natoľko rozšírila, že oddeleniu pre vybavenie cestujúcich nestačil domovský areál na Priemyselnej ulici. Preto sa presťahovalo do nových priestorov a rozšírilo sa aj o nové tímy v Bratislave. Výrobné kapacity sa rozšírili a počet zamestnancov stúpol na číslo 550.

  Dnes

  Scheidt & Bachmann Slovensko je v roku 2018 najväčším zamestnávateľom IT odborníkov v Žiline. Naša výroba zariadení je veľmi úspešná a robí značke Made in Slovakia skvelé meno. Neustále dokazujeme, ako dobre funguje bohaté nemecké know-how v rukách šikovných slovenských zamestnancov. Na konci našej cesty je spoločný cieľ - spokojní zákazníci po celom svete.