• banner philosophy

Naše hodnoty

Tvoríme aj srdcom!

Rodinný podnik Scheidt & Bachmann sa považuje za skupinu spoločností
charakterizovanú hodnotami, ktoré zdieľajú všetky naše národné
a medzinárodné spoločnosti a ktoré sú v praxi prijímané na spoločnom základe.

Rešpekt

 • Rešpektujeme sa a máme úctu voči sebe
 • Rešpektujeme iné názory
 • S rešpektom poskytujeme a prijímame spätnú väzbu
 • Rešpektujeme kultúrne a sociálne rozdiely
 • Dbáme na dodržiavanie hodnôt
 • Aktívne budujeme a udržiavame vzťahy s kolegami a obchodnými partnermi

Dôvera a osobná zodpovednosť 

 • Vzájomná dôvera je základom úspešnej spolupráce 
 • Neustále preberáme zodpovednosť za seba aj svoje správanie a pracujeme na ich rozvoji
 • Vytvárame priestor pre nápady a inovácie
 • Usilujeme sa vyhnúť chybám
 • Ak sa vyskytnú chyby, zameriavame sa na riešenie a považujeme ich za príležitosť poučiť sa z nich

Tímový duch a zanietenosť

 • Ako tím sa usilujeme o spoločný úspech naprieč spoločnosťami
 • Definujeme realistické ciele a spoločne oslavujeme úspech
 • Každý deň pracujeme so zanietením a nadšením pre nás a našich zákazníkov

Spoľahlivosť

 • Robíme to, čo hovoríme
 • Stojíme si za svojím slovom a plníme naše sľuby
 • Kolegovia a obchodní partneri sa môžu spoľahnúť na každého z nás
 • Ak z určitého dôvodu nie je možné sľuby dodržať, odôvodníme to a poskytneme riešenia

Spoločenská zodpovednosť

 • Sme a zostaneme rodinným podnikom
 • Pri rozhodovaní berieme do úvahy spoločenské záujmy
 • Našim cieľom je čo najlepšie zosúladiť potreby spoločnosti so záujmami našich zamestnancov
 • Chceme pracovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu a zdrojom

Späť