• banner philosophy

Naše ciele

Od založenia spoločnosti v roku 1872 bolo deklarovaným cieľom rodiny
zakladateľov viesť a udržať Scheidt & Bachmann ako rodinný podnik.
Dôležitým základom pre dosiahnutie tohto cieľa je ekonomický rast prostredníctvom trvalo udržateľného
hospodárenia a neustála snaha prispôsobovať spoločnosť aj seba meniacim sa podmienkam.

Spokojnosť zamestnancov

Poznatky a zručnosti našich zamestnancov sú skutočným kapitálom spoločnosti. Motivácia a stotožnenie sa zamestnancov s cieľmi a hodnotami spoločnosti sú dôležitými predpokladmi pre náš vzájomný úspech.

Orientácia na zákazníka

Pri všetkých našich činnostiach musíme mať na pamäti, že práve zákazníci platia naše mzdy. Ich požiadavky uspokojujeme ekonomicky zmysluplne. V tomto zmysle sa každý zamestnanec orientuje na zákazníka, interne aj externe.

Inovácie

Technická inovácia je tradíciou od založenia spoločnosti. Neustále budeme investovať do inovatívnych produktov a riešení a našu konkurenčnú výhodu v oblasti technológií stále udržiavať a vylepšovať. Neustála opätovná analýza našich produktov a pružná adaptácia obchodných modelov sú našou odpoveďou na vznikajúce zmeny.

Medzinárodnosť

„Mysli globálne, konaj lokálne". Kľúčom k medzinárodnému rastu je lokálne pôsobenie, pochopenie špecifických potrieb v krajinách a akceptácia kultúrnych rozdielov. Patrí sem aj medzinárodná interakcia v rámci globálnej skupiny podnikov S&B.

Hospodárska nezávislosť

Chceme byť samostatne schopní určovať smer a stratégiu spoločnosti. Na to potrebujeme nezávislosť od externých partnerov, individuálnych objednávok a finančníkov.


Späť