Právne informácie

Autorské práva

Všetky práva sú vyhradené. Texty, ilustrácie a obrázky ako aj ich rozmiestnenie na webových stránkach spoločnosti sú chránené Autorským právom a ostatnými vlastníckymi právami. Obsah týchto webových stránok nemôže byť kopírovaný, distribuovaný, menený pre komerčné účely ani sprístupnený tretím stránam.

Nezáväznosť informácií

Poskytovateľ týchto webových stránok neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácií.

Previazané webové stránky

Spoločnosť sa výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu iných webových stránok, ktoré sú previazané s týmito webovými stránkami a neprisvojuje si ich obsah. Toto vyjadrenie platí aj pre všetky linky na našu doménu z iných webových stránok.

Komunikácia cez e-mail

Emailová komunikácia môže obsahovať bezpečnostné riziká, a preto môžu byť e-maily na ich ceste internetom stratené alebo prezerané inými užívateľmi.

Autorské práva na použité obrázky

©[denisismagilov] – Fotolia.com
©[Zffoto] – Fotolia.com
©[eyetronic] – Fotolia.com
©[Raman Khilchyshyn] – Fotolia.com
©[adimas] – Fotolia.com
©[Oleksandr Delyk] - Fotolia.com
©[Paul Pirosca] - Fotolia.com
©[Simon Ebel] - Fotolia.com
©[samott] - Fotolia.com
©[Halfpoint] - Fotolia.com
©[Schlierner] - Fotolia.com
©[al1center] - Fotolia.com
©[M.V. Photography] - Fotolia.com
©[gb27photo] - Fotolia.com
©[anyaberkut] - Fotolia.com
©[grounder] - Fotolia.com
©[lightwavemedia] - Fotolia.com
©[Vjom] - Fotolia.com
©[annbozhko] - Fotolia.com
©[babaroga] - Fotolia.com
©[FotolEdhar] - Fotolia.com
©[Trevor Meunier] - Fotolia.com
©[Roman Sotola] - Fotolia.com
©[JFL Photography] - Fotolia.com
©[Roman Milert] - Fotolia.com
©[olly] - Fotolia.com
©[Syda Productions] - Fotolia.com
©[S-F] - shutterstock.com
©[Farbregas Hareluya] - shutterstock.com
©[AlexMorozov1204] - shutterstock.com
©[126796879] - Rawpixel.com
©[Andrey Popov] – stock.adobe.com
©[NicoElNino] - stock.adobe.com
©[sdecoret] - stock.adobe.com


Späť