Právne informácie

  Autorské práva

  Všetky práva sú vyhradené. Texty, ilustrácie a obrázky ako aj ich rozmiestnenie na webových stránkach spoločnosti sú chránené Autorským právom a ostatnými vlastníckymi právami. Obsah týchto webových stránok nemôže byť kopírovaný, distribuovaný, menený pre komerčné účely ani sprístupnený tretím stránam.

  Nezáväznosť informácií

  Poskytovateľ týchto webových stránok neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácií.

  Previazané webové stránky

  Spoločnosť sa výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu iných webových stránok, ktoré sú previazané s týmito webovými stránkami a neprisvojuje si ich obsah. Toto vyjadrenie platí aj pre všetky linky na našu doménu z iných webových stránok.

  Komunikácia cez e-mail

  Emailová komunikácia môže obsahovať bezpečnostné riziká, a preto môžu byť e-maily na ich ceste internetom stratené alebo prezerané inými užívateľmi.

  Autorské práva na použité obrázky

  ©[denisismagilov] – Fotolia.com
  ©[Zffoto] – Fotolia.com
  ©[eyetronic] – Fotolia.com
  ©[Raman Khilchyshyn] – Fotolia.com
  ©[adimas] – Fotolia.com
  ©[Oleksandr Delyk] - Fotolia.com
  ©[Paul Pirosca] - Fotolia.com
  ©[Simon Ebel] - Fotolia.com
  ©[samott] - Fotolia.com
  ©[Halfpoint] - Fotolia.com
  ©[Schlierner] - Fotolia.com
  ©[al1center] - Fotolia.com
  ©[M.V. Photography] - Fotolia.com
  ©[gb27photo] - Fotolia.com
  ©[anyaberkut] - Fotolia.com
  ©[grounder] - Fotolia.com
  ©[lightwavemedia] - Fotolia.com
  ©[Vjom] - Fotolia.com
  ©[annbozhko] - Fotolia.com
  ©[babaroga] - Fotolia.com
  ©[FotolEdhar] - Fotolia.com
  ©[Trevor Meunier] - Fotolia.com
  ©[Roman Sotola] - Fotolia.com
  ©[JFL Photography] - Fotolia.com
  ©[Roman Milert] - Fotolia.com
  ©[olly] - Fotolia.com
  ©[Syda Productions] - Fotolia.com
  ©[S-F] - shutterstock.com
  ©[Farbregas Hareluya] - shutterstock.com
  ©[AlexMorozov1204] - shutterstock.com
  ©[126796879] - Rawpixel.com
  ©[Andrey Popov] – stock.adobe.com
  ©[NicoElNino] - stock.adobe.com
  ©[sdecoret] - stock.adobe.com


  Späť