• banner team spirit

  Spolu máme silu


  robiť veľké veci

  Žiaci u nás zbierajú skúsenosti profesionálov

  Vzdelávanie mladých je pre nás veľmi dôležité. So strednými školami spolupracujeme už niekoľko rokov. Snažíme sa, aby sa žiaci učili najmä praxou. Nech objavia a rozvíjajú svoj talent a schopnosti, aby sami zistili, ako ich bude práca baviť a živiť. Ukazujeme im čo najviac, aby sa správne rozhodli a stali sa z nich nadšení experti vo svojom odbore.

  S kým spolupracujeme

  V súčasnosti spolupracujeme v školskom vzdelávacom systéme so Strednou odbornou školou strojníckou
  v Kysuckom Novom Meste (SOŠ KNM) a Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Žiline (SOŠ ZA) 
  v odboroch:

  Mechanik elektrotechnik (SOŠ KNM),
  Mechanik – mechatronik (SOŠ KNM),
  Mechanik elektrotechnik (SOŠ ZA).

  V školskom roku 2020/2021 sa zapojí naša spoločnosť do systému duálneho vzdelávania so Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste (SOŠ KNM) a Strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici (SOŠ PB). Praktikanti budú nadobúdať svoje vedomosti v odboroch:

  Mechanik – mechatronik (SOŠ KNM),
  Mechanik strojov a zariadení (SOŠ PB),
  Mechanik elektrotechnik (SOŠ PB).

  Žiaci u nás absolvujú odbornú prax a niektorí aj maturitné skúšky. Pod odborným vedením si osvojujú naše moderné technológie a nemecké know-how. Dostávajú tak jedinečnú možnosť zistiť, ako dobre v praxi funguje to, čo sa naučili v škole.

  Prihláška na duálne vzdelávanie – Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste,
  odbor: Mechanik mechatronik

  Prihláška na duálne vzdelávanie – Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici,
  odbor: Mechanik elektrotechnik

  Prihláška na duálne vzdelávanie – Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici,
  odbor: Mechanik strojov a zariadení

  Čo získa absolvent

  Úspešní žiaci získavajú certifikát o absolvovaní odbornej praxe v rámci programu „fit4future“. Jeho garantom je Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora v spolupráci s nemeckými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku.

  Program má jasné pravidlá a motivuje žiakov, aby na sebe pracovali. Absolvent odbornej praxe, ktorý úspešne splní podmienky, dostane certifikát a neskôr má väčšiu šancu získať dobré pracovné miesto.

  Zo strednej školy do Scheidt & Bachmann

  Žiaci, ktorých zaujíma kariéra v našej firme, už počas praxe zistia, čo od nich očakávame a aké je to pracovať pre medzinárodnú firmu s rodinnou tradíciou. Niektorí svoju šancu využijú a stanú sa z nich naši kolegovia. Teší nás, keď sa naše rady rozšíria o kvalifikovaných absolventov, ktorí sa o svoj odbor zaujímajú a svoju prácu majú radi.

  Žiaci o nás

  „V Scheidt & Bachmann skúšam, ako funguje v praxi to, čo sa učím na strednej. Vidím tak, čo naozaj potrebuje a robí človek, ktorý pracuje v mojom odbore. Páči sa mi, že si tu môžem urobiť aj maturitnú skúšku.“

  Martin Svancár

  „Je super, že keď tu absolvujem prax, dostanem nemecký certifikát. V životopise to bude vyzerať dobre a vďaka tomu si nájdem prácu skôr.“

  Lukáš Gajdoš

  „V Scheidt & Bachmann som sa dostal k moderným technológiám. S viacerými som sa už stretol, ale sú tu aj úplné novinky. Najlepšie na tom je, že už viem, ako sa s nimi v skutočnosti pracuje.“

  Martin Dulaj


  Späť