Impresum

  Sídlo spoločnosti

  Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.
  Priemyselná 14
  010 01 Žilina
  Slovakia

   

  Predseda dozornej rady

  Dr.-Ing. Norbert Miller

   

  Štatutári spoločnosti

  Ing. Róbert Kulla
  Ing. Ján Krúpa
  Dr. Peter Lazar
  Ing. Marína Schiffer

   

  Identifikačné údaje

  IČO: 31 405 851

  DIČ: 2020450817

  IČ DPH: SK2020450817

   

  Obchodný register

  Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 3171/L


  Späť