Impresum

Sídlo spoločnosti

Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.
Priemyselná 14
010 01 Žilina
Slovakia

 

Predseda dozornej rady

Dr.-Ing. Norbert Miller

 

Štatutári spoločnosti

Ing. Róbert Kulla
Ing. Ján Krúpa
Dr. Peter Lazar
Ing. Marína Schiffer

 

Identifikačné údaje

IČO: 31 405 851

DIČ: 2020450817

IČ DPH: SK2020450817

 

Obchodný register

Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 3171/L


Späť