Závorový rekordér

  - Celofiremné-správy

  Koľko parkovacích závor dokáže zmontovať človek za 15 rokov? Ľubomír Gašpierik, ktorý bol jedným z prvých zamestnancov výroby Scheidt & Bachmann Slovensko, ich zmontoval viac ako 15 000!

  Keď 9. decembra 2020 odchádzal do dôchodku, napriek prísnym hygienickým opatreniam sa vedenie výroby rozhodlo, že tento výnimočný človek si zaslúži, aby mu za jeho obdivuhodný pracovný výkon poďakovali osobne. „Ľubomír je jeden z našich najspoľahlivejších a najkompetentnejších zamestnancov,“  hovorí Dr. Peter Lazar, riaditeľ výroby, a slová chvály mu adresuje aj jeho posledný nadriadený, Ing. Michal Strelička, majster centra opráv: „Ľubo Gašpierik, prezývaný ´Tiger´, je typickým príkladom pracovníka zo ´starej školy´. Získal si nás svojím 100 % prístupom k práci, ktorú si samostatne organizoval a dokončil vždy v termíne. Sám hlásil, kedy je potrebné robiť nadčas, a za odpracovaných 15 rokov v S&B si v nadčasoch odpracoval ďalšie 3 roky!“

  Ľubo bol vzorom aj pre mladých zamestnancov a učňov: „Dávali sme ich pracovať k nemu, aby sa od neho nielen čo najviac naučili, ale aj dospeli,“  vysvetľuje Michal, ktorý vyzdvihuje aj jeho ostatné povahové vlastnosti: „Vždy sa správal ako gentleman, na firemných akciách bol parketovým levom, v kolektíve bol veľmi obľúbený a už teraz nám v práci chýba. Teším sa na drink u neho na terase po skončení protipandemických opatrení.“

  V mene vedenia a kolegov zo Scheidt & Bachmann Slovensko aj touto cestou Ľubomírovi želáme veľa zdravia a príjemné chvíle na zaslúženom dôchodku.


  Späť