Stredoškoláci u nás zavŕšili prax praktickou maturitou. Ako ju žiaci zvládli?

- Ľudské-zdroje

Žiaci technických odborov stredných škôl majú u nás dvere otvorené dokorán. Okrem absolvovania praxe u nás môžu zložiť aj skúšku dospelosti.

Prvý májový týždeň sa vo výrobných priestoroch našej spoločnosti konali praktické maturity. Päť študentov odboru Mechanik/Mechatronik a štyria elektrotechnici zo SOŠ Strojníckej v Kysuckom Novom Meste sa popasovali s dvoma úlohami.

Maturitná komisia zložená z pedagógov a zástupcu spoločnosti Scheidt & Bachmann Slovensko počas praktickej maturity.

Maturity v štýle Scheidt & Bachmann

Podľa technického výkresu mali žiaci správne poskladať mincovník, ktorý využívame v našich dopravných systémoch. V ďalšej úlohe mali žiaci odhaliť chybu na plošnom spoji, zmerať batériu a nainštalovať firmware.

Pod dozorom svojich pedagógov a Petra Kubíka, zástupcu našej spoločnosti, nakoniec všetci úspešne zmaturovali. "Musím žiakov pochváliť. Viacerí z nich sa veľmi dobre pripravili. Objavili sa aj menšie problémy, ktoré však žiaci dokázali sami vyriešiť. Čo je veľmi dôležité a ukazuje to ich potenciál zodpovedných zamestnancov," uviedol na margo maturít Peter Kubík, koordinátor stredoškolskej praxe a majster jedného z výrobných oddelení Scheidt & Bachmann Slovensko.

Na otázku, či bol na žiakov prísny sa len pousmial: "Bol som dôsledný. Uvedomujem si, že pre žiakov je to štart do skutočného života. Sám som bol v tejto pozícii pred pár rokmi a vtedy som ocenil prístup svojich pedagógov, s ktorými som teraz pôsobil v maturitnej komisii. Samozrejme, keď je to potrebné, viem ich aj nasmerovať na správnu cestu."

Zodpovedná príprava počas celého roka

Žiaci počas celého školského roka absolvovali prax na rôznych oddeleniach výroby Scheidt & Bachmann. Peter Kubík pre nich pripravil adaptačný program prispôsobený pre ich študijný odbor. Žiaci si postupne prešli takmer všetkými oddeleniami a získali praktické zručnosti aj znalosti.

"Žiakom sme vštepili potrebné pracovné návyky, ale popracovať by mali ešte na lepšom organizovaní svojej práce tzv. time manažmente. Oceňujem najmä ich zodpovednosť a bezproblémovú dochádzku. Práca ich bavila a v konečnom dôsledku im pomohla nielen pri praktických skúškach. Vedomosti, ktoré u nás nadobudli, využili aj pri ústnej skúške. Viacerí z nich si tak dokonca vylepšili celkovú známku." hovorí Peter Kubík.

Úspešná spolupráca medzi školou a firmou

Prípravu stredoškolákov v našej spoločnosti vyzdvihuje aj Mgr. Zdenka Ballayová, zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie SOŠ Strojníckej v Kysuckom Novom Meste: „Ďakujeme za spoluprácu počas školského roka a organizáciu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vo vašej spoločnosti. Vážime si vašu ústretovosť a prajeme veľa pracovných úspechov. Osobitne si dovolím poďakovať pánovi Petrovi Kubíkovi, ktorý s nami spolupracoval počas praktickej časti aj v predmetových komisiách maturitných skúšok.“


Späť