Scheidt & Bachmann Slovensko s novým certifikátom

  Created by Katarína Labudová | - Celofiremné-správy

  Scheidt & Bachmann Slovensko sa stalo Schváleným hospodárskym subjektom (tzv. AEO – Authorised Economic Operator). Prečo je to pre našu spoločnosť dôležité?

  Udelenie povolenia AEO znamená, že naša slovenská pobočka spĺňa kritériá bezpečnosti a kvality dodávateľského reťazca a je tak spoľahlivým partnerom v medzinárodnom obchode.

  Certifikačný proces sa začal v decembri 2021 podaním žiadosti a ukončený bol 24. 10. 2022 získaním povolenia AEOC – čiže povolenia pre zjednodušené colné postupy. Počas tohto obdobia colné orgány preverovali nielen colné postupy, ale aj fyzickú bezpečnosť našich produktov od ich výroby cez skladovanie až po prepravu. Všetky tieto činnosti museli byť zosúladené s colnými požiadavkami platnými v celej Európskej únii.

  Kontrola sa zamerala aj na vnútorné kontrolné mechanizmy a finančné zdravie spoločnosti. Kolegovia zo slovenskej logistiky, výroby, kvality, nákupu a finančného oddelenia museli kvôli získaniu povolenia vypracovať a zaviesť do praxe aj nové smernice či absolvovať odborné školenia. Splnené boli aj rôzne iné technické, logistické a administratívne požiadavky

  Slovenská pobočka však v certifikačnom procese pokračuje ďalej. Ďalšou métou je získanie certifikátu AEOS – povolenia, ktoré uľahčuje procesy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany. Na to je však potrebné vytvoriť v sklade uzamykateľný colný priestor a zrealizovať bezpečnostné previerky zamestnancov.

  Všetko pre zákazníkov

  Celý proces slovenská pobočka podstúpila preto, aby:

  1. hotové výrobky z Bytče mohli putovať priamo ku zákazníkom bez medzizastávky v Mönchengladbachu. Výrazne sa tak zníži celkový prepravný čas a zefektíni sa aj logistika v rámci celého koncernu.
  2. bola dosiahnutá štandardizácia procesov a certifikácií v rámci celého koncernu, keďže Scheidt & Bachmann GmbH je držiteľom povolenia AEO od roku 2009.

  „Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa na získaní povolenia AEO pre Scheidt & Bachmnann Slovensko zúčastnili. Je to logické vyústenie našej snahy, aby sme pre zákazníkov zabezpečili čo najviac procesov priamo u nás v Bytči. Tento komplexný proces sme zvládli vďaka ukážkovému tímovému výkonu viacerých oddelení,“ hovorí Peter Sirotný, manažér logistiky Scheidt & Bachmann Slovensko.


  Späť