Scheidt & Bachmann Slovensko patrí medzi podnikateľskú špičku

  - Ľudské-zdroje

  Slovenská pobočka Scheidt & Bachmann sa na začiatku roka 2019 stala členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a hneď triumfovala.

  SOPK združuje najvýznamnejšie domáce a zahraničné podniky pôsobiace na Slovensku. Od roku 2002 organizuje súťaž, v ktorej oceňuje firmy za dodržiavanie etiky v podnikaní. „Veľká cena SOPK je príležitosťou ukázať širokej podnikateľskej i laickej verejnosti, že podnikať na Slovensku sa dá slušne a korektne. Je ocenením tých, ktorí sú spoľahlivými obchodnými partnermi, majú dôveru svojich zamestnancov, zákazníkov a širokej verejnosti,“ hovorí Peter Mihók, predseda SOPK.

  Scheidt & Bachmann Slovensko pre súťaž pripravilo podrobnú správu o svojej histórii, činnosti, produktoch, firemnej filozofii a starostlivosti o zamestnancov aj zákazníkov. Hoci prihlášku so správou poslalo posledný možný deň, nakoniec jej to prinieslo úspech. Odborná porota zo zapojených firiem vybrala 2 víťazov Veľkej ceny SOPK a 18 spoločnostiam, medzi ktorými bola aj Scheidt & Bachmann, udelila čestné uznanie. Ocenenie si z rúk Petra Mihóka, predsedu SOPK a Richarda Rašiho, popredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, prevzal Peter Lazar, konateľ Scheidt & Bachmann Slovensko. „Čestné uznanie za dodržiavanie etických princípov v podnikaní si veľmi vážime. Dokazuje, že sme spoločnosťou, v ktorej je etické konanie prvoradé vo všetkých našich činnostiach,“ hovorí Peter Lazar.
   

  Dr. Peter Lazar (šiesty sprava) na spoločnej fotografii zástupcov ocenených spoločností

  Späť