Posledné prázdne miesto zaplnené

  Created by Katarína Labudová | - Celofiremné-správy

  Výrobná hala v Bytči hlási plný stav. Obsadené v nej boli už aj posledné voľné pracoviská. Spolu s jeseňou totiž na Slovensko prišla aj montážna linka Parking Solutions.

  Veľkému sťahovaniu linky z výroby v Mönchengladbachu do Bytče predchádzali dlhé mesiace plánovania aj niekoľko odkladov. Spôsobené boli pretrvávajúcou pandémiou koronavírusu. Vďaka vysokej miere zaočkovanosti zamestnancov v Nemecku aj na Slovensku však napokon prišiel deň D. Zapísal sa nielen do míľnikov výroby v Bytči, ale aj v Mönchengladbachu, keďže išlo o jednu z najväčších logistických operácií.

  Vďaka skvelej slovensko-nemeckej tímovej práci stála linka na montáž automatických pokladní (KA40) len 7 dní a z toho len 5 pracovných! Zásluhu na tom má aj šikovné prepravné riešenie. Namiesto kompletnej demontáže sa jednotlivé zariadenia a regály, ktoré tvoria linku, pripevnili na špeciálne palety. „Síce sme kamiónmi prepravovali viacej ´vzduchu´, ale výrazne sme ušetrili čas pri následnej montáži linky v Bytči. Jednotlivé zariadenia sme priviezli na vopred vyznačené miesta a demontovali z palety,“ hovorí Ing. Peter Sirotný, vedúci logistiky v bytčianskom závode.

  • 25. 9. – 26. 9.: Demontáž linky v Mönchengladbachu.
  • 27. 9. – 30. 9.: Odoslanie linky 5 kamiónmi.
  • 29. 9. – 30. 9.: Vykládka, zaskladnenie a inštalácia linky v Bytči.
  • 2. 10.: Linka KA40 začína s výrobou.
  • 5. 10.: 1. hotová automatická pokladňa zmontovaná a otestovaná v Bytči.

  Rovnako 7 dní stála linka na výrobu tzv. PGL, PXU, PTL zariadení, čiže terminálov pre vjazd a výjazd (entervo.entry a entervo.exit), prejazd (entervo.lane) a dverných čítačov (entervo.key). V sobotu 2. 10. sa začala demontáž linky v Mönchengladbachu a 12. 10. si slovenskí kolegovia urobili spoločnú fotku s prvým vjazdovým terminálom s prívlastkom „Made in Bytča“.

  Veľkú zásluhu na úspešnom štarte výroby zariadení Parking Solutions majú aj nemeckí kolegovia, ktorí Slovákov zasvätili do celého procesu montáže aj následnej kontroly kvality. Pochvaľovali si nielen spoluprácu, ale aj dostatok priestoru pre novú linku v Bytči. Slovenskí kolegovia ich zas na oplátku po pracovnom čase zasvätili do chutí slovenských špecialít a na rad prišlo aj porovnávanie kvality slovenských pív. Všetci sa navzájom lepšie spoznali a zhodli sa, že sa tak pracuje oveľa lepšie.

   

  Martin Matta, team leader oddelenia kvality hardvéru, Bytča

  „Výzvou pre naše oddelenie bolo najmä zaškolenie, keďže doteraz sme sa venovali len kontrole kvality automatických pokladní divízie FCS. Preto najskôr 4 kolegovia absolvovali 2-mesačný pobyt v Mönchengladbachu a po spustení linky v Bytči nám zas mesiac pomáhali 6 nemeckí kolegovia, ktorým by som chcel poďakovať za výbornú spoluprácu. Podstatnou zmenou v našej práci je najmä to, že pri automatických pokladniach Parking Solutions je potrebné správne nastaviť menu, ktorou sa bude platiť u zákazníka. Pracujeme až z cca 30 rôznymi menami, čo je pre nás novinka. Taktiež sme pri výstupných testoch začali využívať systém entervo, ktorý vyvíjajú aj kolegovia zo Slovenska.“

  Peter Sirotný, vedúci oddelenia logistiky, Bytča

  „Úprimná vďaka patrí všetkým kolegom z výroby a logistiky v Mönchengladbachu aj v Bytči za to, že sme túto akciu zvládli bez zdržania a neočakávaných situácií. Vďaka dôkladnej príprave sa nám dokonca podarilo spustiť linku skôr, ako bolo plánované. Chcel by som zdôrazniť, že v tejto akcii nešlo len o fyzický presun linky a výrobných prostriedkov, ale aj o nastavenie procesov, zásobovacích cyklov, kontrolných plánov a kmeňových dát v systéme SAP, ktoré taktiež prebehli hladko.“

  Juraj Gašpierik, zástupca riaditeľa výroby, Bytča

  „V mene vedenia a zamestnancov bytčianskej pobočky by som sa chcel poďakovať vedeniu výroby, kvality a logistiky v Mönchengladbachu, riaditeľovi divízie Parking Solutions, Martinovi Kammlerovi, a majiteľovi firmy, Dr. Norbertovi Millerovi, za dôveru, ktorú do nás vložili! Budeme pracovať na tom, aby sme ju neustále upevňovali, pretože presťahovaním liniek Parking Solutions a transferom know-how sa naša úloha nekončí. Stojíme na začiatku cesty, ktorá si vyžaduje vysokú mieru osobnej zodpovednosti na všetkých úrovniach organizácie našej pobočky. Ďalšou jej dôležitou esenciou je tímový duch. Cítiť ho aj v odkaze tímov okolo Sebastiána Kampa, Stefana Hertena, Markus Koennesa a Christiana Pollmannsa, ktoré pripravovali a koordinovali celý transfer. Stáli pri inštalácii pracovísk aj rozbehu montážnych liniek v Bytči po boku našich kolegov. Ukázali nám, s akou úžasnou zanietenosťou pracujú pre Scheidt & Bachmann. Ďakujem im a budem veľmi rád, ak sa nám tento nastavený trend podarí ďalej rozvíjať aj v našom tíme!“


  Späť