Ocenenie nášho duálneho vzdelávania

  Created by Katarína Labudová | - Celofiremné-správy

  Spoločnosť Scheidt & Bachmann má dlhoročnú tradíciu v duálnom vzdelávaní. V Nemecku pravidelne patria jeho absolventi medzi najlepšie pripravených na svoje budúce povolanie. Duálne vzdelávanie sa postupne udomácňuje aj na Slovensku a začína zbierať prvé ocenenia.

  V súčasnosti v našej slovenskej pobočke poskytujeme možnosť duálneho vzdelávania žiakom v odboroch: Mechanik elektrotechnik a Mechanik – mechatronik, ktorí študujú na 3 stredných odborných školách:

  • SOŠ strojnícka v Kysuckom Novom Meste,
  • SOŠ elektrotechnická v Žiline,
  • SOŠ strojnícka v Považskej Bystrici.

  Žiaci v našej výrobe v Bytči môžu okrem odbornej praxe u nás absolvovať aj maturitné skúšky. Hlavným inštruktorom pre Systém duálneho vzdelávania (SDV) a Školský vzdelávací systém (ŠVS) je Ing. Martin Ballay, Head of Pre-Manufacturing and Repair Shop Scheidt & Bachmann Slovensko. Martin pre žiakov stredných škôl pripravuje program ich praxe, ktorý zahŕňa získavanie potrebných odborných zručností a znalostí zo všetkých našich výrobných oddelení.

  V minulom roku spustil v rámci duálneho vzdelávania aj projekt „Duál start-up líderstvo SDV“. Jeho cieľom je oboznámiť žiakov s prácou výrobného tímlídra a rozvíjať ich líderské zručnosti primerane k ich veku. Žiaci si osvojujú základy práce v skupine a zároveň sa učia nástroje na riadenie diskusie a to pomocou hier a praktických cvičení. Vďaka tomuto projektu tak žiaci v našej výrobe v Bytči počas duálneho vzdelávania získavajú nielen potrebné hard skills (odborná prax), ale aj soft skills (líderstvo), ktoré určite využijú vo svojej profesionálnej kariére.

  Martinov projekt ocenila aj AHK Slowakei – Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora. Ten v súťaži odborného vzdelávania za rok 2023 získal skvelé 2. miesto! Srdečne gratulujeme!

  Martina môžete pravidelne stretnúť aj na rôznych podujatiach v rámci Žilinského kraja, ktoré sa týkajú duálneho vzdelávania. Žiakom, ich rodičom aj verejnosti prezentuje nielen náš spôsob duálneho vzdelávania, ale aj spoločnosť Scheidt & Bachmann a zameranie výroby v Bytči.


  Späť