Nová (ekologickejšia) výrobná hala v Bytči

  Created by Katarína Labudová | - Celofiremné-správy

  Slovenská výroba Scheidt & Bachmann začiatkom roka 2020 zmenila adresu. Presťahovala sa zo Žiliny do 19 km vzdialenej Bytče. Nová výrobná hala je nielen väčšia, ale aj ekologickejšia.

  Veľké sťahovanie

  Výstavba výrobnej haly v Bytči začala v októbri 2018 a ukončená mala byť v novembri 2019. Po dôkladnej kontrole stavby zástupcami našej spoločnosti a kolegami z Nemecka na čele s Achimom Pompom, riaditeľom výroby celej skupiny Scheidt & Bachmann, musel zhotoviteľ stavby odstrániť všetky zistené nedostatky. Preto sa sťahovanie posunulo až na začiatok roka 2020, čo ocenili aj zamestnanci, keďže si mohli počas Vianoc oddýchnuť.

  Plány sťahovania vedenie výroby starostlivo pripravovalo počas celého minulého roka. Ich súčasťou bol aj detailný plán infraštruktúry a 3D návrhy všetkých oddelení. Vďaka nim prebehlo celé sťahovanie veľmi rýchlo a navyše sa využijú aj v budúcnosti, ak by bolo potrebné na pracoviskách niečo zmeniť alebo opraviť. Nové rozmiestnenie oddelení a ich pracovísk vychádzalo z podnetov samotných zamestnancov s dôrazom na ergonómiu, zvýšenie efektivity práce a zrýchlenie zásobovania materiálom.

  V priebehu januára sa v novej výrobnej hale udomácnili oddelenia káblov, plošných spojov, montáže, jemnej mechaniky, opráv, skladu, ale aj celá výrobná administratíva, nákup a oddelenia kvality. „Ďakujem všetkým zamestnancom za ich vysoké pracovné nasadenie, súčinnosť a angažovanosť, ktorú preukázali počas sťahovania. Pracovali sme celé dni aj počas víkendov, aby sme splnili náš cieľ – obmedziť výrobný proces len na týždeň. Vďaka našim šikovným zamestnancom oddelenia stáli maximálne 4 dni a niektoré ešte menej. Klobúk dole!“ povedal Ing. Juraj Gašpierik, zástupca riaditeľa výroby.

  Zamestnanci počas sťahovania preukázali aj vysokú lojálnosť spoločnosti. Takmer všetci zostali súčasťou našej spoločnosti. Pár voľných pracovných miest bolo obsadených do 2 týždňov vďaka enormnému záujmu ľudí z okolia Bytče. Momentálne v novej výrobnej hale pracuje 277 zamestnancov v jednozmennej prevádzke (od 6.00 do 14.30 hod.). Po navýšení kapacít je plánovaný prechod na dvojzmennú prevádzku (6.00 – 14.00 a 14.00 – 22.00).

  Eko vychytávky

  „Máme jednu z najkrajších výrob na Slovensku. Viacerí kolegovia z priemyselného odvetvia konštatovali, že sme latku v našom segmente nastavili poriadne vysoko. Máme byť všetci právom hrdí,“ hovorí Dr. Peter Lazar, riaditeľ výroby a konateľ spoločnosti. Nová výrobná hala s rozlohou 9 000 m2 spolu s kancelárskymi a sociálnymi zariadeniami (rozloha 2 500 m2)boli naprojektované tak, aby čo najviac znížili dopad na životné prostredie. V celej budove sa svieti LED žiarovkami, ktoré výrazne šetria spotrebu elektrickej energie. Vonkajšie osvetlenie je takisto úsporné a navyše inteligentné. Po zotmení medzi 22.00 – 6.00 hod., ak senzory nezachytia pohyb, dokáže osvetlenie znížiť spotrebu energie až o 80 %. Vetranie priestorov zabezpečuje najmodernejšia technológia rekuperácie s aktívnym vetraním. Teplo vznikajúce v hale ohrieva vzduch prichádzajúci z vonku, ktorý je navyše filtrovaný od nečistôt, prachu či peľov. Dažďová voda neodteká do kanalizácie, ale po prechode cez štrkové lôžka pomaly vsakuje do pôdy, zavlažuje ju a prebytočná voda steká do podzemných vôd. V pláne je využívať túto vodu aj na polievanie zelene v interiéri haly. Parkovisko je vybavené lapačmi ropných látok, ktoré ich zhromažďujú do špeciálnych nádob. Tam sa dôkladne čistia a až potom putujú do kanalizácie. Pre ekologických motoristov sú k dispozícii 4 nabíjacie stanice elektromobilov. Upratovanie haly je taktiež ekologické – využívajú sa len eko čistiace prostriedky. Vo výrobe sa dokonca podarilo znížiť využívanie chemických čistiacich prostriedkov a odmasťovačov pri finálnom čistení výrobkov, a to vďaka čisteniu prostredníctvom ultrazvuku.

  Efektívnejšie odpadové hospodárstvo

  Veľký dôraz spoločnosť Scheidt & Bachmann Slovensko kládla na odpadové hospodárstvo už v starej výrobnej hale v Žiline. V Bytči sa ešte zefektívnilo. Všetok odpad sa poctivo triedi – vo výrobe aj administratíve. Vo vnútri haly sa nachádzajú nádoby na zber papiera, LDPE fólie, polystyrénu, pur peny, zmiešaných plastov, obalov z dreva, železných a neželezných kovov, vyradených elektrických zariadení, batérií, nebezpečného a komunálneho odpadu. Za halou sa nachádza vonkajšie stanovisko kontajnerov pre triedený odpad, kam ich vozí špeciálny vláčik. Ich súčasťou je aj veľkokapacitný kontajner (20 m3) s integrovaným lisom. „Nahradil dosluhujúci lis a jeho výhody sú nesporné – okrem veľkej kapacity a jednoduchého používania nám výrazne šetrí čas pri manipulácii s papierovým odpadom, a to až o 60 %. Znížili sme aj frekvenciu vývozu – kontajner naplnený 2 t kartónu a papiera vyvážame len raz za 3 týždne. Zvyšný odpad je momentálne vyvážaný na týždennej báze. Máme však ambíciu aj tento interval predĺžiť,“ hovorí Ing. Martina Cígler, Logistic Administrator. Samozrejmosťou vo výrobe je aj recyklácia obalových materiálov, hoci má novú konkurenciu – antistatické boxy. Využívajú sa na prepravu tovarov medzi Žilinou a Mönchengladbachom. Ich prínosom je, že zamestnanci nemusia výrobky baliť, stačí ich do nich vložiť. Po použití sa „operú“ v špeciálnej práčke, ktorá na odstránenie nečistôt využíva len horúcu vodu.

  Digitalizácia sa udomácňuje aj v našej výrobe

   „Jednou z mojich priorít je zminimalizovať spotrebu papiera vo výrobe a nahradiť ju digitálnou technológiou,“ hovorí Dr. Peter Lazar, riaditeľ výroby a konateľ spoločnosti. Jedným z najvýznamnejších krokov k dosiahnutiu tohto cieľa je postupné zavádzanie digitálnej dokumentácie. V súčasnosti sa využíva na niektorých montážnych pracoviskách a už teraz vidieť jej veľké výhody – zredukovanie tlačenej formy výkresovej dokumentácie (úspora papiera, tonera a samotnej činnosti tlačenia), rýchlejšia dostupnosť dokumentácie na pracovisku a eliminovanie rizika používania neaktuálnej dokumentácie. Montážni pracovníci majú priamo na pracovisku dotykový displej s aktuálnou výkresovou dokumentáciou a montážnou inštrukciou. Zamestnanci si na prácu s digitálnou technológiou začínajú postupne zvykať. Montované produkty môžu vidieť prostredníctvom 3D modelu, ktorý si môžu kedykoľvek otočiť, priblížiť/oddialiť a tak rýchlejšie pochopiť montážny proces. 

  Výroba v čase pandémie

  Ani sťahovanie, ani pandémia koronavírusu slovenskú výrobu nezastavili. Zaviedli sa najprísnejšie hygienické opatrenia, súčasťou pracovného odevu sa stali rúška. Pri vstupe pribudli dezinfekčné rohože, merala sa teplota. Kuchynky, šatne, toalety sú vybavené dezinfekčnými prostriedkami. Celá hala je pravidelne dezinfikovaná riaditeľom výroby Dr. Petrom Lazarom. Minimalizovalo sa zhromažďovanie ľudí v jedálni rozdelením obednej prestávky pre jednotlivé oddelenia, zároveň sa vytvoril zasadací poriadok. Obmedzil sa vstup externým firmám, dodávatelia môžu na príjem tovaru vstupovať len s rúškom a rukavicami. Pre vodičov kamiónov bola zriadená vonkajšia mobilná toaleta. Zamestnanci dostali balíčky vitamínov na podporu imunity a pravidelne sú zásobovaní rúškami. Osobná komunikácia je nahradená telefonickou či LifeSize konferenciami. „Som milo prekvapený, ako nám LifeSize zefektívnil komunikáciu. Dokonca aj výrobní zamestnanci absolvujú školenia cez videokonferencie a tento nový spôsob si pochvaľujú,“ hovorí Ing. Juraj Gašpierik, zástupca riaditeľa výroby.

  V súčasnosti slovenskí zamestnanci výroby intenzívne pracujú na výrobe automatov na cestovné lístky pre mesto Štutgart. Od 18. týždňa budú vyrábať zariadenia pre projekt EPOS a od 21. týždňa sa spúšťa výroba projektu MBTA  – 500 ks automatov na cestovné lístky pre americké mesto Boston.

  Čo pandémia ovplyvnila je slávnostné otvorenie haly Dr. Norbertom Millerom, ktoré sa malo uskutočniť v máji. Vzhľadom na uzavreté hranice a karanténne opatrenia je otvorenie odložené a nový dátum bude upresnený po stabilizácii situácie v Európe. Preložené bolo aj sťahovanie výrobnej linky oddelenia Parkovacích systémov z Mönchengladbachu do Bytče, keďže ani kolegovia z Nemecka, ktorí mali linku inštalovať, momentálne nemôžu cestovať. Dátum sťahovania sa posunul na 39 – 40. kalendárny týždeň.


  Späť