Ako koronavírus (ne)zasiahol našu spoločnosť

  Created by Katarína Labudová | - Celofiremné-správy

  Koronavírus – slovo, ktoré v posledných mesiacoch používame každý deň. Ovplyvnil náš každodenný život aj prácu, hoci v našej spoločnosti ju nezastavil. Prispôsobili sme sa situácii a dokonca sme v čase pandémie našli aj pozitíva.

  Centrála spoločnosti v Žiline

  Sme rodinnou firmou a každá rodina sa príkladne stará o svojich členov aj v tých najťažších časoch. Keď sa začali objavovať prvé prípady vírusu v Európe, zamestnancov sme informovali o všetkom dôležitom v súvislosti s ochorením, vzdelávali sme o zvýšení osobnej hygieny a zrušili zahraničné služobné cesty.

  Prijali sme rôzne opatrenia nad rámec vládnych hygienických opatrení, len aby sme ochránili zdravie našich zamestnancov a ich rodín. Vypracovali sme tzv. „Akčný plán na zníženie rizika infekcie“, ktorý platí od 12. marca 2020 a podľa situácie je priebežne aktualizovaný. Jeho najdôležitejšie body:

  • Nosenie rúška v priestoroch spoločnosti.  (Toto nariadenie sa netýka zamestnancov, ktorí spolu pracujú v kancelárii a sú od seba navzájom vzdialení minimálne 2 metre, a netýka sa ani zamestnanca, ktorý je na pracovisku sám.)
  • Všetky interné/externé stretnutia a služobné cesty sú nahradené telefonátmi alebo telekonferenciami.
  • Každá kancelária je uzavretou jednotkou, ktorá nemá priamy fyzický kontakt so susednými kanceláriami a dvere má zatvorené.
  • Nevyhnutné interné stretnutia sa môžu konať len s minimálnym počtom účastníkov. Medzi 2 účastníkmi musí byť odstup minimálne 2 metre (aspoň 1 voľná stolička) a miestnosť musí byť dostatočne vetraná.
  • Pri osobnej komunikácii musí byť dodržiavaná vzdialenosť minimálne 2 m.
  • Diskusie v skupinách sa na chodbách, v miestnostiach a kuchynkách neodporúčajú.
  • Pobyt v kuchynke je potrebné skrátiť na nevyhnutné minimum.
  • Všetci zamestnanci si vedú denný zoznam osôb, s ktorými mali osobný kontakt viac ako 15 minút za deň (kumulovane).
  • Všetky oddelenia si vytvorili vlastné modely rozdelenia pracovného času tak, aby boli dodržané všetky zavedené a hygienické opatrenia (napr. ranné a poobedné zmeny, striedajúce sa tímy...).
  • Home office môžu využívať všetci zamestnanci, ktorým to povaha ich práce umožňuje.
  • Dočasne sa rozšírili pravidlá pružného pracovného času. 
  • Uprednostnenie čerpania dovolenky zamestnancom, ktorí sa starajú o nezaopatrené deti.
  • Neodporúča sa spoločné cestovanie kolegov z viacerých kancelárií autom do práce.
  • Zamestnanec s príznakmi ochorenia kontaktuje príslušný úrad verejného zdravotníctva. 
  • Ak mal zamestnanec kontakt s infikovanou osobou, musí to oznámiť priamemu nadriadenému, ktorý spolu s personálnym oddelením rozhodnú o ďalšom postupe.
  • Dodržiavanie všetkých relevantne známych hygienických opatrení.

  Hoci sa situácia na Slovensku zlepšuje, počet nakazených stúpa len v jednociferných číslach, všetky vyššie spomenuté opatrenia u nás stále platia. Ich uvoľňovanie prebieha opatrne. Napríklad od 3. júna sme zvýšili počet ľudí, ktorí môžu naraz pracovať v kancelárii, avšak stále dodržiavame minimálne 2 metrový odstup a pravidelne vetráme. Vedenie spoločnosti predpokladá, že v priebehu júna bude už 50 % zamestnancov opäť pracovať z kancelárie. Zvýšením počtu ľudí na pobočkách pribudla pri vstupoch povinnosť dezinfekcie rúk a na nosenie rúšok v interiéri sme si už všetci zvykli. 

  Opatrenia vo výrobe

  Zvýšené hygienické opatrenia platia aj vo výrobe, ktorá sa začiatkom roka presťahovala do novej haly v Bytči. Súčasťou pracovného odevu sa stali rúška, ktoré zamestnanci dostali od firmy. Pri vstupe do výrobnej haly pribudli dezinfekčné rohože a dezinfekcia rúk. Dezinfekčné prostriedky sú aj v kuchynkách, šatniach a toaletách. Celá hala je pravidelne dezinfikovaná Dr. Petrom Lazarom, riaditeľom výroby a konateľom. 

  Minimalizovali sme zhromažďovanie ľudí v jedálni rozdelením obednej prestávky pre jednotlivé oddelenia a vytvorili zasadací poriadok. Obmedzili sme vstup externým firmám. Dodávatelia môžu na príjem tovaru vstupovať len s rúškom a rukavicami. Pre vodičov kamiónov bola zriadená vonkajšia mobilná toaleta. Na podporu imunity sme všetkým zamestnancom rozdali balíčky vitamínov. Osobná komunikácia medzi oddeleniami je aj tu nahradená telefonickou či elektronickou. Dokonca aj školenia sa začali realizovať cez videokonferencie. Zamestnanci ich prijali pozitívne vzhľadom na množstvo ušetreného času, ktorý by inak strávili cestovaním. Jediné, čo pandémia vo výrobe ovplyvnila je odloženie slávnostného otvorenia novej haly Dr. Norbertom Millerom, CEO Scheidt & Bachmann, ktoré sa malo uskutočniť v máji. 

  V ťažkých časoch sme sa spojili

  Pandémia vyvolala ekonomickú krízu všade vo svete. Našu spoločnosť sme, našťastie, nemuseli zatvoriť ani na jeden deň. Na Slovensku sme ani neprepúšťali. Naopak stále hľadáme posily do našich tímov vo vývoji softvéru aj vo výrobe

  Z obchodného hľadiska je zo 4 obchodných divízií (Signalling Systems, Fare Collection Systems, Fuel Retail Solutions a Parking Solutions) najviac zasiahnutou posledná – týkajúca sa parkovania. Najviac sa jej dotkli celosvetové obmedzenia pri cestovaní či obmedzovaní voľného pohybu v jednotlivých krajinách. Naši zákazníci sú v neistých časoch opatrní a nové objednávky neprichádzajú v takom objeme, ako sme očakávali. 

  Preto sa vedenie tejto divízie na čele s Dr. Norbertom Millerom rozhodlo pristúpiť k netradičnému kroku, aby sme nemuseli rušiť pracovné miesta. Všetci manažéri sa dobrovoľne počas trvania pandémie vzdali 10 % svojho platu. Slovenskí zamestnanci tejto divízie taktiež preukázali veľké gesto solidarity. Na základe vlastnej iniciatívy sa zaviazali odpracovať v nasledujúcich mesiacoch 10 % nad rámec pracovného času bez nároku na odmenu. Klobúk dole, sú to naši hrdinovia!

  Vieme o všetkom, čo sa v spoločnosti deje

  Od vypuknutia pandémie koronavírusu sa zamestnancom pravidelne prihovára Dr. Norbert Miller, CEO, spolu s vrcholovým manažmentom prostredníctvom tzv. „UP2DATE“. Je to príhovor, v ktorom vedenie informuje a hodnotí aktuálnu situáciu vo všetkých pobočkách Scheidt & Bachmann na celom svete – z pohľadu zdravia zamestnancov, finančného stavu spoločnosti a obchodnej situácie v jednotlivých divíziách. 

  “Z viac ako 3 000 zamestnancov spoločnosti so doposiaľ nakazili len 4 
  (dvaja vo Francúzsku a dvaja z Nemecka). Dnes sú už všetci zdraví.“

  Slovenské vedenie sa taktiež zamestnancom pravidelne prihovára prostredníctvom emailových noviniek posielaných každý týždeň. Informujú najmä o aktualizácii hygienických opatrení či o úpravách opatrení, ktoré sme prijali v našej spoločnosti.

  Pozitíva v čase obmedzení

  Život sa u nás spomalil. Kancelárie sa vyprázdnili. Online komunikácia raketovo vystrelila. Softvéroví a administratívni zamestnanci, ktorí doteraz prácu z domu nevyužívali, si ju vyskúšali. Niektorí si ju pochvaľujú, iným chýbal ich veľký monitor a pokoj kancelárie. Všetky oddelenia a jednotlivé tímy si vypracovali vlastný harmonogram práce a využívania kancelárií. Každý tím si našiel kompromis, ktorý odsúhlasili všetci členovia. „Veľmi si cením ja aj celé vedenie spoločnosti maximálne pracovné nasadenie a disciplinovanosť našich zamestnancov počas tohto obdobia. Chcem vyzdvihnúť aj vysokú ohľaduplnosť našich ľudí. Vďaka nej si zamestnanci s malými či školopovinnými deťmi v rámci svojich tímov mohli nastaviť svoju prácu tak, aby sa starali o rodinu a zároveň mohli pracovať. Na tomto príklade sa opäť krásne ukázalo, že rodina je u nás na prvom mieste – tá zamestnancov aj firemná,“ hovorí Ing. Katarína Veneny, personálna manažérka.


  Späť