100. šprinty agilných tímov FCS

  Created by Katarína Labudová | - Fare-Collection-Systems

  Slovenská softvérová divízia FCS je v spoločnosti Scheidt & Bachmann priekopníkom Scrumu – agilnej metódy vývoja softvéru. S jeho implementáciou začala už v roku 2016. Odvtedy jej tímy prešli dlhú cestu a tento rok oslavujú významné míľniky.

  Prechod na Scrum úplne zmenil zaužívaný spôsob práce kolegov v divízii FCS. Absolvovali školenia a workshopy, vďaka ktorým si osvojili techniky Scrumu. Súčasťou ich pracovnej náplne sa stali aj plánovacie mítingy (Sprint Planning), denné mítingy (Daily Stand-up), vyhodnocovania šprintov (Sprint Review) a retrospektívy (Sprint Retrospective).

  Postupne zdolávali začiatočnícke chyby, pravidelne vyhodnocovali svoje projekty a začali tiež prichádzať s vlastnými návrhmi, ako svoju spoluprácu zlepšovať. A potom prišla pandémia koronavírusu, ktorá všetko zmenila...

  Najťažšia skúška

   „Všetky naše procesy boli nastavené na osobnú komunikáciu. A zrazu sme museli všetko presunúť do online módu,“ hovorí Peter Vlček, Scrum master. „Všetko sa udialo veľmi rýchlo. Na začiatku to však bola čistá improvizácia. S kolegami Scrum mastermi sme si preto začali vymieňať dostupné online nástroje a riešenia. Každý tím si postupne nastavil taký spôsob práce, aký mu najviac vyhovoval. Ja osobne to považujem za malý zázrak, ako šikovne sme z tejto situácie vykorčuľovali.“  V online prostredí fungujú tímy dodnes. Osobné stretnutia, ktoré boli ešte donedávna malým sviatkom, sa dnes našťastie postupne vracajú do pracovného života.

  Rok 2022 s ďalším míľnikom

  Aj dosiahnutie 100. šprintu bolo dôvodom, aby sa tímy FCS po pandémii stretli naživo. Až 6 z nich dosiahlo tento rok významný okrúhly míľnik v počte ukončených šprintov:

  • DEV MGMT Team 4 
  • Market team GB/IE 
  • Team FARO 
  • Project team Falcons 
  • Market team US 
  • Project team ABT Nano

  Vedenie divízie si veľmi dobre uvedomuje prínos každého tímu: „Som hrdá na naše tímy. Dokázali si skvele poradiť so všetkými výzvami, ktorým doposiaľ čelili vrátane pandémie. Tú sme nielenže ´prežili´, ale ešte sme sa z nej poučili, posilnila nás a posunula vpred,“ hovorí Marína Schiffer, konateľka slovenskej divízie FCS. A nezostalo len pri slovách vďaky. Každý tím dostal možnosť zorganizovať si teambuilding podľa svojho gusta. „Náš tím napríklad do teambuildingu zaradil aj retrospektívu. Počas 4 hodín v nej zaznelo veľa zaujímavých informácií, podnetov a výziev, ktoré chceme pretaviť do zlepšovania nielen nášho tímu, ale aj celého FCS,“ hovorí Juraj Pacík Scrum master UK/IR tímu & Software Test Engineer.

  Čo ďalej?

  Všetci denne čelíme novým výzvam. Aby divízia FCS vedela, ako správne na ne reagovať, vedenie oživilo spoluprácu so spoločnosťou ScrumDesk, ktorá Scrum do práce jej tímov implementovala. „Úlohou spoločnosti bude detailne zhodnotiť súčasnú úroveň Scrumu v našich tímoch, ale aj navrhnúť zefektívnenie existujúcich procesov, prípadne ich naviesť na nové prístupy, ktoré im pomôžu zdokonaliť sa, či ešte viac utužiť tímovú spoluprácu,“ uzatvára Marína Schiffer.


  Agilná metóda v projektovom manažmente znamená, že produkt sa dodáva postupne po častiach, vďaka čomu môže projektový tím reagovať na prípadné zmeny a lepšie sa im prispôsobiť. Agilným prístupom resp. rámcom je nielen Scrum, ale aj Kanban.

  Scrum – je rámec, ktorý sa používa na manažovanie komplexných projektov najmä pri vývoji softvéru, ale napríklad aj pri stavbe domu. Rieši komplexné adaptačné problémy a súčasne produktívne a kreatívne vytvára produkty s najvyššou možnou hodnotou.

  Šprint – tvorí ho proces analýzy, implementácie, nasadenia a testovania určitej časti softvéru. Jeho cieľom je dodať zákazníkovi funkčný softvér vychádzajúci z jeho požiadaviek. V divízii FCS trvá väčšinou 3 týždne.


   


  Späť