Ako sme randili so Žilinou

V júni prijali 15 kolegovia zo žilinskej pobočky Scheidt & Bachmann Slovensko pozvanie Nadácie Pontis „na rande so svojím mestom“ a po druhý raz reprezentovali firmu v rámci národného projektu Naše Mesto. Zaradili sa medzi viac ako 10.000 dobrovoľníkov (vyše 130 firiem), ktorí pomáhali viac ako dvesto organizáciám na Slovensku.

Naši kolegovia pri oprave Lietavského hradu

Čo zub času nahlodal, my sme opravili

Tohto roku sme svoje sily a schopnosti venovali dvom organizáciám v Žiline a okolí. V Centre sociálnych služieb Straník v Žiline-Zástraní ôsmi z nás vymaľovali spoločenskú miestnosť a jednu zo spální klientov zariadenia. Na hrade Lietava v Rajeckej doline zasa druhá partia murovala kavernu v strednej hradbe a špárovala vydrolené murivo v dolnej hradbe (niektorí aj v sobotu).

Kým v Straníku sme boli iba my, na Lietavskom hrade sa to len tak hemžilo dobrovoľníkmi z viacerých firiem -  v jeho častiach ich bolo aspoň 50. Niet divu, veď krásy prírody a hradu lákajú viac.

Ako sa nám podarilo „zaplátať“ hradbu

Sme firma, ktorá pomáha

Účasťou na podujatí firma potvrdzuje svoju spoločenskú zodpovednosť, ktorú už nie raz prejavila inými formami aj v minulosti. Slovami Martina Šimaliaka spomedzi maliarov: „Firemné dobrovoľníctvo býva v celosvetovom meradle priamym prejavom vysokej firemnej kultúry, pričom prináša prínosy nielen pre zariadenie prijímajúce samotnú dobrovoľnícku pomoc, ale aj pre spoločnosť samotnú.

K tomu pridáva Jaroslav Mitterpach: „Veríme, že naše práce pomohli nielen združeniu, ktoré sa o hrad stará, ale i hradu, ktorý majú radi mnohí návštevníci nielen zo Slovenska.“ Vďaka našej pomoci sa šíri dobré meno spoločnosti Scheidt & Bachmann medzi neziskovými organizáciami.

Dôkaz, že sme sa pri oprave hradu dobre bavili

Jedinečný team building i relax

Namiesto klávesníc a myší sme vzali do rúk štetce a kladivá a ukázali, že nás spoločná práca baví. Nie sme síce žiadni maliari ani murári, ale pracovali sme najlepšie, ako sme vedeli. Hoci sme nemali nad sebou žiadneho šéfa, práca nám išla ako po masle. Zo strany CSS Straník a lietavských hradných pánov sa nám dostali vrelé prijatie a ochota pomôcť.

Martin to zhrnul: „Mal som možnosť spoznať sa aj s kolegami z iných oddelení, ktorých by som pri svojej bežnej práci v rámci spoločnosti pravdepodobne nemal príležitosť stretnúť, čo vnímam veľmi pozitívne. Bola to jedinečná a efektívna forma firemného team buildingu.

K tomu Jaro dodáva: „Radi sa sem vrátime aj na iné dobrovoľnícke akcie, pretože pobyt na čerstvom vzduchu a takáto zmena pracovného nasadenia je výborný relax.

Poďakovanie

Za všetko spomenuté patrí veľká vďaka aj vedeniu našej firmy, ktorá svojím postojom a finančnou podporou umožnila zapojiť sa do podujatia. Veríme, že pomáhať budeme aj v budúcich rokoch.

O projekte Naše Mesto

Projekt je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Zamestnanci firiem spolu s dobrovoľníkmi zo samosprávy a neziskového sektora pomáhajú svojmu mestu a neziskovým organizáciám počas svojho pracovného času. Firmy, ktoré sa do projektu zapoja, dokazujú, že im záleží na ich okolí, a svojich zamestnancov podporujú vo filantropii.

(jún 2017)