Právne informácie

Autorské práva

Všetky práva sú vyhradené. Texty, ilustrácie a obrázky ako aj ich rozmiestnenie na webových stránkach spoločnosti sú chránené Autorským právom a ostatnými vlastníckymi právami. Obsah týchto webových stránok nemôže byť kopírovaný, distribuovaný, menený pre komerčné účely ani sprístupnený tretím stránam.

Nezáväznosť informácií

Poskytovateľ týchto webových stránok neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácií.

Previazané webové stránky

Spoločnosť sa výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu iných webových stránok, ktoré sú previazané s týmito webovými stránkami a neprisvojuje si ich obsah. Toto vyjadrenie platí aj pre všetky linky na našu doménu z iných webových stránok.

Komunikácia cez e-mail

Emailová komunikácia môže obsahovať bezpečnostné riziká, a preto môžu byť e-maily na ich ceste internetom stratené alebo prezerané inými užívateľmi.