List of vacancies

On this page, you will find all listing of all currently vacant positions in our company. All vacancies are written in Slovak or German language. Please use only the allowed opportunities to apply.

Administratíva

Sharepoint Administrator

Softvérový vývoj

Test Strategy Manager 

Systémy pre parkoviská a centrá voľného času

Programátor C/C++

Tester SW (Študent)

Systémy pre železničnú zabezpečovaciu techniku

Programátor C++ 

Contact to Our HR

Tel.: +421 41 5060-111
Fax: +421 41 5060-118

Email