Referencie pre železničnú zabezpečovaciu techniku

V roku 1989 zahájila spoločnosť v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky úplne novú cestu vývojom techniky zabezpečujúcej železničné priecestia, ktorá bola plne riadená počítačom – BUES 2000. Dosiaľ bolo na celom svete nainštalovaných viac ako 3000 zariadení BUES 2000. Pre všetky bezpečnostné úrovne sú okrem iného vydané nevyhnutné povolenia od Spolkového úradu pre železničnú dopravu - EBA. Svojím rozsiahlym konceptom zberníc ako aj rozmanitými diagnostickými možnosťami stanovuje táto technológia nové štandardy. Spoločnosť Scheidt & Bachmann vytvorila stavadlom ZSB 2000 vychádzajúcu z BUES 2000 riadiacu a zabezpečovaciu techniku, ktorá je otvorená budúcemu rozvoju.

Okrem dodania a inštalácie zabezpečovacej techniky a vyhotovenia príslušnej projektovej dokumentácie (PT II) začal Scheidt & Bachmann na začiatku 90. rokov s montovaním zabezpečovacej techniky pre železničné priecestia ako hlavný dodávateľ. Dohľad a koordinácia jednotlivých zdrojov (inžinierske staviteľstvo, telekomunikačná technika, podnikanie v železničnej doprave atď.) a poskytovanie služieb plánovania odvtedy predstavujú základnú súčasť služieb spoločnosti Scheidt & Bachmann.

Firma získala veľké množstvo skúseností predovšetkým v rámci projektu nemeckých železníc DB AG – Projekt ”BÜ 750”, ktorý predstavoval obnovu železničných priecestí vo východonemeckých krajinách. Takmer 100 železničných priecestí bolo počas tohto projektu inštalovaných spoločnosťou Scheidt & Bachmann v pozícii hlavného dodávateľa. Dohľad a koordinácia všetkých zložiek bola realizovaná zamestnancami našej firmy. To isté platí pre rôzne VDE (Zväz pre elektrotechniku, elektroniku a informačnú techniku) veľké projekty pre PBDE (Plánovacia spoločnosť pre železničné stavby Nemeckej jednoty - Planungsgesellschaft Bahnbau Deutsche Einheit).

Od roku 1999 poskytuje firma Scheidt & Bachmann projektové služby svojimi vlastnými kvalifikovanými zamestnancami, na čo sme oprávnení nemeckými železnicami DB AG. Ako ďalšiu referenciu môžeme uviesť, že u nemeckých železníc DB AG sme uvádzaní ako Q1 dodávateľ. V rámci Lloyd`s registra sme certifikovaní osvedčením ISO 9001.

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060 111
Fax: +421 41 5060 118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel.: +49 2166 266-1296
Fax: +49 2166 266-475

Kontaktný formulár | Email