Pohon závor HSM 10E – automatické závory pre bezpečné železničné priecestie

BUES 2000 ako moderné a počítačom plne kontrolované priecestné železničné zabezpečovacie zariadenie umožnilo presunutie riadiacich úloh priamo na vonkajší prvok. HSM 10E (elektronicky riadený hydraulický pohon závor s modulárnou štruktúrou pre závory s dĺžkou až do 10 metrov) pracuje na základe autonómnej inteligencie a s BUES 2000 komunikuje prostredníctvom dátových telegramov cez CAN zbernicu (Controller Area Network). Tým pádom je množstvo vymenených informácií podstatne väčšie, čím je umožnený aj objemnejší tok diagnostických dát.

Popri riadení cez CAN zbernicu je možné aj riadenie cez štandardné rozhrania. Vďaka tomu je HSM 10E použiteľné aj v starších reléových priecestných zabezpečovacích zariadeniach. Pohon závor HSM 10E je bezúdržbový a môže byť použitý pre rozličné varianty závorových brvien (oblé, obdĺžnikové, ramenové, ...)

Pohon závor: hardvér

Pohonný agregát závory HSM

Hydraulická pohonná jednotka:

 • bezhadicová jednotka v ekologickom kompaktnom konštrukčnom prevedení, ktoré si nevyžaduje servis systému (tzn. je bezúdržbová),
 • plynulé a bezkontaktné rozpoznávanie polohy brvna závory prostredníctvom induktívneho senzora v piestnej tyči,
 • hydraulické ventilové riadenie pomocou rotačného posúvača aktivovaného krokovým motorom,
 • obmedzenie zaťaženia hydraulického systému prostredníctvom prepúšťacieho ventilu v pumpe,
 • trojfázový asynchrónny motor ako pohon hydraulickej pumpy,
 • inteligentná riadiaca logika využívajúca mikroprocesorové riadenie vo forme plošného spoja s integrovaným CAN rozhraním ako aj LCD displejom pre výstup programového a chybového kódu,
Pohonný agregát závory HSE
 • menič frekvencie pre generovanie točivého magnetického poľa z batériového napätia,
 • softvérové a technické riadenie rýchlosti zabezpečujúce pomalý rozbeh a dobeh brvna závory a optimalizáciu záberového prúdu,
 • pri požadovanej funkčnosti na náhradné spustenie závory je táto funkčnosť integrovaná pomocou rotačno-posuvného ventilu a nahrádza dovtedy používaný prídržný magnet, pred každým otvorením je táto funkcia skontrolovaná riadiacim softvérom,
 • automatické načítanie a nastavenie konečných polôh príp. na pripojenom vstupnom napätí,
 • automatická kalibrácia po výpadku elektrického prúdu.

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060 111
Fax: +421 41 5060 118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel.: +49 2166 266-1296
Fax: +49 2166 266-475

Kontaktný formulár | Email