Stellwerkstechnik

Elektronické stavadlo ZSB 2000 s LED návestidlami

Železničné návestidlá, ako sú kombinované a hlavné návestidlá, predzvesti alebo posunové návestidlá, sú zhotovené z LED svetelných zdrojov s rozmermi 200 mm alebo 80 mm a poskytujú vysokú mieru využitia a úspornosti. Každé signálne návestidlo obsahuje svoj vlastný procesor slúžiaci na ovládanie a kontrolu každého svetelného bodu a prostredníctvom signálnej zbernice komunikuje digitálnym spôsobom s riadiacou jednotkou.

Jednotlivé návestné pojmy sú prenášané zo zabezpečovacej úrovne stavadla ku riadeniu svetiel, tam zmenené na čitateľný signál pre jednotlivé návestidlá a prenášané ďalej. V prípade, že dôjde k prerušeniu spojenia so zabezpečovacou úrovňou stavadla, systém sa prepne do zodpovedajúceho krízového režimu.

Ovládanie svetiel

Riadiaca jednotka pre návestidlo (LSS-BG)

Ovládanie návestidiel a vlakových zabezpečovacích zariadení prebieha cez zabezpečovaciu elektronickú jednotku – ovládač návestidla (LSS-BG Lichtsignalsteuer – Baugruppe), ktorý je inštalovaný pri každom hlavnom návestidlovom stanovisku, prípadne je inštalovaná PZB jednotka na každom mieste predzvesti. Táto jednotka je spojená so zabezpečovacou úrovňou stavadla cez EBUS (zbernica elementov v prevedení CAN zbernice) a prijíma sprostredkované údaje o návestných pojmoch určených pre zobrazenie.

LSS-BG komunikuje prostredníctvom SCAN (signálna CAN zbernica) so zabezpečovacími procesormi jednotlivých LED návestidiel a – pokiaľ sú k dispozícii – aj s prídavnými návestidlami a ukazovateľmi zníženej rýchlosti v mieste samotného návestidla. Jednotlivé svetelné body sú v rámci tohto procesu zreťazené v jednej logickej signálnej skupine a telegramovo ovládané cez SCAN zbernicu. Ku jednotke LSS-BG prípadne PZB-BG určených pre predzvesti a prídavné návestidlá je možné dodatočne pripojiť aj PZB magnety e s frekvenciou 500/1000/2000 Hz slúžiace ako vlakové zabezpečovacie zariadenie.

Signálne návestidlo LED

LED optika s rozmerom 200 mm

Svetelné body na hlavnom návestidle sú vyhotovené ako LED optika s rozmerom 200 mm. Zabezpečovací procesor slúžiaci na riadenie a monitoring je spolu s optickým systémom zostrojený ako pripojiteľná jednotka. 200-milimetrový svetelný zdroj sa skladá zo 64 LED svetiel, z ktorých každé má svoju vlastnú šošovku. LED svetlá sú monitorované a aktivované v 8 reťaziach po 8 LED.

LED optika s rozmerom 80 mm

Pre prídavné návestidlá je k dispozícii LED optika s rozmerom 80 mm, ktorá môže byť použitá napr. pre privolávacie, posunové, trpasličie alebo zriaďovacie návestidlá. Rovnako ako predošlé sú telegramovo ovládané jednotkou LSS-BG cez SCAN zbernicu. Každá optika je vybavená osobitným zabezpečovacím procesorom, ktorý zodpovedá za riadenie a monitoring jednotlivých svetelných zdrojov. 80-milimentrový svetelný zdroj pozostáva z 32 LED svetiel s vlastnou šošovkou a je monitorovaný a ovládaný v 4 reťaziach po 8 LED.

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060 111
Fax: +421 41 5060 118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel.: +49 2166 266-1296
Fax: +49 2166 266-475

Kontaktný formulár | Email