Stellwerkstechnik

Univerzálny maticový LED ukazovateľ – len jeden pre všetko

Univerzálny maticový LED ukazovateľ

Rôzne návestné pojmy sú zobrazované prostredníctvom zvláštnych alebo prídavných návestidiel, ako napr. ukazovateľ zníženej rýchlosti s vyobrazením číslic, znamenia so zvláštnymi znakmi pre výhybkové návestidlá alebo zvláštne návestidlá ako napr. opakovacie návestidlo rakúskych železníc. Pre tieto prípady sa minulosti používal špeciálne zdrôtovaný hardvér, ktorý dokázal zobrazovať len tie pojmy, ktoré boli opticky ako aj technicky vopred naplánované. Zo spomínaného dôvodu bol nutný veľký počet variantov návestidiel, ktoré by pokrývali všetky prípady. Na to, aby sa táto rôznorodosť obmedzila, a tak sa obsluha a údržba stali hospodárnejšími, spoločnosť Scheidt & Bachmann vyvinula univerzálny maticový ukazovateľ.

Tento sa skladá z 10x14 LED matíc a je technicky zabezpečovaný, riadený a monitorovaný pomocou bezpečného počítača. Každú zo 140 LED žiaroviek možno voliteľne programovo zapínať a zhasínať. Tak je možné prostredníctvom jedného maticového ukazovateľa a patričnej softvérovej konfigurácie definovať, riadiť a monitorovať akékoľvek znamenie, ktoré sa dokáže na matici zobraziť.

Univerzálny LED ukazovateľ sa uvádza do činnosti a spravuje rovnako ako LED návestidlo cez signálnu zbernicu.

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060 111
Fax: +421 41 5060 118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel.: +49 2166 266-1296
Fax: +49 2166 266-475

Kontaktný formulár | Email