Stellwerkstechnik

Hlásenie o voľnosti koľaje cez počítadlo náprav AZSB 300

Počítadlo náprav AZSB 300

Počítadlo náprav od Scheidt & Bachmann (AZSB - Achszähler Scheidt & Bachmann) zodpovedá v rámci stavadla ZSB 2000 za hlásenie o voľnosti koľaje. Počítanie náprav je integrálnou súčasťou logiky stavadla a nie je tvorené ako osobitná funkčná jednotka, ale ako „softvér“. Systém senzorov poskytuje takto zabezpečovacej úrovni ZSB 2000 len informáciu o „náprave a smere“.

Vyhodnotenie informácie o nápravách prebieha na zabezpečovacej úrovni vytvorením príslušných koľajových úsekov. Prenos informácií medzi snímačom a stavadlom sa uskutočňuje prostredníctvom zbernice elementov (EBUS), ktorá je realizovaná  ako CAN zbernica (Controller Area Network).

Hardvérový snímač náprav

Snímač náprav AZSB 300

Snímač náprav sa skladá z 2 malých indukčných slučiek, ktoré sú včlenené do kompaktného puzdra pripevneného ku koľajnici. Zachytávanie náprav je vyhodnocované na základe dĺžkovej rozťažnosti týchto slučiek. Pripevnenie senzora ku koľajnici je univerzálne pomocou upínacieho mechanizmu bez potreby zmien na samotnej koľajnici. Snímač náprav je konštrukčne identický s tým, ktorý je súčasťou priecestného zabezpečovacieho zariadenia BUES 2000.

Jednotka ASA-BG

 

Jednotka ASA-BG vyhodnocuje dáta zo snímača náprav a prostredníctvom pripojenej CAN zbernice prenáša informáciu o každej zachytenej náprave spolu so smerom idúceho vlaku. Počítanie náprav prebieha na zabezpečovacej úrovni stavadla ZSB. Táto jednotka je z hľadiska konštrukcie totožná s tou, ktorá je nasadená v priecestnom zabezpečovacom zariadení BUES 2000.

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060 111
Fax: +421 41 5060 118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel.: +49 2166 266-1296
Fax: +49 2166 266-475

Kontaktný formulár | Email