Vaše Go! pre spoľahlivý predaj cestovných lístkov

Kúpa cestovného lístka alebo kreditu pred samotnou jazdou je veľmi často súčasťou prevádzkového konceptu. Kľúčovými prostriedkami pre výber a správu cestovného sú predajné zariadenia.

Systém FareGo Sales poskytuje širokú škálu zariadení obsluhovaných personálom či samoobslužných zariadení, vďaka ktorým majú naši zákazníci k dispozícii množstvo riešení pre hotovostné a bezhotovostné platby. Tie je možné umiestniť na zastávky, železničné stanice alebo do obchodných priestorov a pre mobilnú prevádzku v dopravných prostriedkoch.

Vysoký výkon a veľký rozsah užívateľských rozhraní – moderné dotykové technológie ako aj tradičné tlačidlá – poskytujú zodpovedajúce predpoklady pre využitie všetkých bežných prostriedkov predaja cestovného, ako sú:

 • papierové lístky (s alebo bez čiarového kódu),
 • lístky s magnetickým prúžkom,
 • smart karty.

Samoobslužné zariadenia pre kúpu cestovných lístkov

 • FareGo Sales ST|40 – samoobslužné zariadenie pre predaj lístkov
 • FareGo Sales OT|40 – samoobslužné zariadenie pre predaj lístkov

Zariadenia pre kúpu cestovných lístkov samotnými cestujúcimi z produktovej línie FareGo Sales predstavujú adekvátne riešenie pre všetky prevádzkové požiadavky. Ich výbava, pozostávajúca z výkonných a osvedčených komponentov, umožňuje obzvlášť spoľahlivú prevádzku – ako na zastávkach, tak aj pri mobilných inštaláciách v dopravných prostriedkoch.

Výkonné zariadenia pre predaj cestovných lístkov z portfólia FareGo Sales dokážu spracovať veľké množstvo médií a kariet – od jednoduchých papierových cestovných lístkov, cez karty s magnetickým prúžkom až po smart karty.

Pri inštalácii Vášho FareGo Sales systému predaja máte možnosť vybrať si modernú dotykovú technológiu alebo konvenčné obrazovky a tlačidlá. FareGo Sales podporuje tarifné systémy s rôznym zameraním – tiež viaceré, odlišné systémy na jednom automate predávajúcom cestovné lístky. K dispozícii sú aj všetky hotovostné a bezhotovostné spôsoby platby.

Všetky naše zariadenia pre samoobslužnú kúpu cestovných lístkov je možné používať vďaka najmodernejšiemu počítačovému systému. Spojenie so systémom FareGo Data prostredníctvom rozličných drôtových a bezdrôtových komunikačných systémov predstavuje štandard.

Technické špecifikácie

FareGo Sales Station:

FareGo Sales ST|20 - anglická verzia

FareGo Sales ST|40 - anglická verzia

FareGo Sales ST|70 - anglická verzia

FareGo Sales On-Board:

FareGo Sales OT|40 - anglická verzia

Zariadenia pre predaj cestovných lístkov obsluhované personálom

Na to, aby bol predaj cestovných lístkov jednoduchý a efektívny aj na predajných miestach s obsluhou, ponúka systém FareGo Sales inovatívne zariadenia určené pre predaj cestovných lístkov obsluhovaných personálom.

K dispozícii sú rôzne produkčné a výstupné jednotky zamerané na rozličné médiá, ako sú papierové cestovné lístky, karty s magnetickým prúžkom a smart karty. Terminály pre zabezpečenie bezhotovostných platieb je možné inštalovať vo vyhotovení, ktoré je špecifické s ohľadom na Vaše požiadavky.

Užívateľské rozhranie prednostne využíva dotykové technológie a umožňuje komplexné aplikácie predaja. Aj v tejto oblasti je spojenie so systémom FareGo Data realizované vďaka moderným komunikačným systémom.

FareGo Sales MP|20

Kompaktné zariadenie FareGo Sales MP20 na predaj cestovných lístkov

 Kompaktné zariadenie na predaj lístkov, ktoré pokrýva všetky funkcie v jednom. Je určené pre predajné miesta s obmedzeným priestorom predaja.

Výhody:

 • minimálne nároky na priestor
 • čítačka čiarových kódov
 • tlač lístkov
 • plne nastaviteľný softvér
 • široký rámec použiteľných periférnych zariadení

FareGo Sales MP|40

FareGo Sales MP|40 - zariadenie na predaj cestovných lístkovZariadenie na predaj cestovných lístkov určené pre predajné miesta s vyšším počtom predaja lístkov.

Výhody:

 • nízke nároky na priestor
 • čítačka čiarových kódov
 • terminál pre Smart Card
 • rýchlotlač lístkov
 • spracovanie magnetických kariet
 • plne nastaviteľný softvér
 • veľký počet použiteľných periférnych zariadení

FareGo Sales MP|60

FareGo Sales MP|60 - predajný terminál na lístkyVýkonný predajný terminál určený pre obslužné centrá.

Výhody:

 • prispôsobivá architektúra
 • čítačka čiarových kódov
 • rýchlotlač lístkov
 • terminál pre Smart Card karty
 • komplexné spracovanie Smart Card kariet: od vydania a aktivácie až po personalizáciu a identifikáciu pomocou fotografie
 • spracovanie magnetických kariet
 • plne nastaviteľný softvér
 • pestrá paleta použiteľných periférnych zariadení

Zariadenia pre predaj cestovných lístkov vo vozidle

 • FareGo FM|50 - predaj lístkov vodičom v dopravnom prostriedku
 • FareGo FB|50 - samoobslužný predaj lístkov v dopravnom prostriedku

Naše zariadenia obsluhované vodičom alebo samotnými cestujúcimi určené pre predaj cestovných lístkov v sebe spájajú dlhoročné skúsenosti pri konštruovaní systémov správy cestovného so súčasnými nárokmi na prevádzku dopravy. K dispozícii sú rôzne typy vyhotovenia, ktoré podporujú rozličné prevádzkové koncepty:

 • Montovateľné zariadenia vo forme platobného pultu s dotykovou obrazovkou sú umiestnené v blízkosti vodiča priestorovo úsporným spôsobom a sú obzvlášť nenáročné na údržbu. Napojenie tohto zariadenia na systém FareGo Data je zabezpečené nielen pomocou WLAN spojenia v priestoroch dopravného depa, ale technológie GSM, GPRS, UMTS alebo moderné ITCS poskytujú možnosť stáleho spojenia v reálnom čase, čo je dôležité pre riadenie prevádzky aj počas jazdy.
 • Zariadenia pripevnené k zemi s integrovanými prostriedkami pre spracovanie hotovosti a smart kariet umožňuje rýchle a jednoduché vybavenie cestujúcich, pričom vodič nemusí pri platbe asistovať. Drobné peniaze sú vydané ako dobropis. Všetky transakčné údaje sú odovzdané bezdrôtovo na pozadí systému FareGo Data pre spracovanie a správu príjmov z cestovného.

Modulárna štruktúra hardvéru a softvéru umožňuje flexibilné prispôsobenie funkcií, ktoré vychádzajú v ústrety individuálnym požiadavkám. Zároveň je možné jednoducho adaptovať rôzne tarifné systémy.

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060-111
Fax: +421 41 5060-118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel.: +49 2166 266-343
Fax.: +49 2166 266-699

Kontaktný formulár | Email