eTicketing – krok do budúcnosti

Platba smart kartou za cestovné

Naša divízia Systémov vybavenia cestujúcich pokračuje v zdokonaľovaní eTicketing-u – elektronických cestovných lístkov budúcnosti.

Zatiaľ čo bežné používanie NFC technológie v mobilných telefónoch a otvorených platobných systémoch je ešte hudbou budúcnosti, Scheidt & Bachmann už teraz spolupracuje s dopravnými spoločnosťami a prepravcami osôb po celom svete, aby prostredníctvom bezkontaktných čipových kariet tzv. Smart Card poskytol všetky benefity, ktoré elektronické cestovné lístky prinášajú.

Elektronický cestovný lístok

Kľúčovým prvkom každého eTicketing systému je elektronický cestovný lístok , väčšinou v podobe bezkontaktnej čipovej karty. Elektronický lístok umožňuje pasažierovi využívať všetky dopravné prostriedky, či sa jedná o autobus, vlak, električku, metro, trajekt a aj parkovisko, pomocou jednej karty a bez toho, aby sa obával, či má dostatok hotovosti na zaplatenie. Zakaždým, keď cestujúci použijú svoju kartu, systém vypočíta tarifu a zabezpečí, aby dostali najlepšiu cenu.

Dopravca má tak zabezpečený výber poplatkov a celý systém poskytuje jednoduché používanie pri menšej spotrebe papiera a rýchlejšom nastupovaní, čo predstavuje ekologické ako aj ekonomické výhody.

Cestovné si vyžaduje komplexný systém

Scheidt & Bachmann musel vyvinúť komplexnú technológiu potrebnú na prevádzkovanie systémov s elektronickými cestovnými lístkami, zastrešujúcu zariadenia na výdaj a spracovanie cestovných lístkov tak aj obslužný softvér, ktorý má na starosti zúčtovanie a vyrovnanie platieb. Zároveň poskytujeme riešenia využívajúce špecifikácie elektronických kariet ITSO vo Veľkej Británii a VDV v Nemecku.

Na používanie NFC technológie, ktorá pomocou mobilných telefónov umožňuje vydávanie a platenie za elektronické lístky, ako aj vlastné NFC riešenie ‘BeIn/BeOut’ spoločnosti Scheidt & Bachmann už prebehli skúšobné testy.

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060-111
Fax: +421 41 5060-118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel.: +49 2166 266-343
Fax.: +49 2166 266-699

Kontaktný formulár | Email