Študenti na exkurzii u nás v roku 2013

Ukážka funkčnosti softvéru

Exkurzia spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH v Mönchengladbachu v Nemecku sa konala v marci roku 2013. Najlepší študenti štvrtých ročníkov Žilinskej univerzity mali možnosť zúčastniť sa na prezentáciách divízií spoločnosti, vidieť výrobné procesy, produkty a technológie.

Vybraní študenti:
Fakulta riadenia a informatiky:
Bc. Marek Bajči, Bc. Juraj Kubica, Bc. Michal Kuchčák, Bc. Martin Murárik

Elektrotechnická fakulta:
Bc. Martin Hrošovský, Bc. Tomáš Ivan, Bc. Lukáš Kukučka

Strojnícka fakulta:
Bc. Lenka Bieliková, Bc. Martin Faturík, Bc. Zuzana Stankovičová

Prehliadka zariadení pre centrá voľného času

Prehliadka firmy a mesta

Program bol podobný ako po minulé roky. V prvý deň absolvovali študenti obsiahly výklad našich kolegov zastupujúcich všetky štyri divízie spoločnosti. Počas neho dostali príležitosť obzrieť si a vyskúšať produkty každého oddelenia. Nabitý program dovolil len rýchlu prehliadku výrobného procesu v stále sa rozrastajúcich výrobných halách.

Záujem študentov bol zrejmý aj z rôznorodých otázok kladených na našich kolegov. Tí sa snažili všetkým odpovedať v rámci znalostí a skúseností hlavne v ich odbore. Študenti mali možnosť v tento deň spoznať nielen spoločnosť Scheidt & Bachmann, ale taktiež krásy centra mesta Mönchengladbach, v ktorom má materská spoločnosť svoje sídlo.

Prechádzka mestom Kolín

V Kolíne nad Rýnom a na futbalovom zápase

Ďalší deň počasie neprialo výletu do Kolína nad Rýnom. To však nezabránilo študentom pozrieť si výhľad na mesto z jednej z najvyšších stavieb sveta - až 157-metrovej Katedrály sv. Petra. V podvečerných hodinách sa už všetci tešili na futbalový zápas Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen. Aj keď stretnutie skončilo remízou, 54.010 fanúšikov vytvorilo úžasnú atmosféru a vo všetkých zanechalo nezabudnuteľný zážitok.

Budúcnosť absolventov v Scheidt & Bachmann

Veríme, že študenti počas exkurzie nadobudli dostačujúce informácie o spoločnosti, produktoch, výrobných procesoch, a mohli si tak vytvoriť pozitívny obraz o spoločnosti, ktorej zameranie ich zaujalo natoľko, že v budúcnosti sa niektorí z nich budú uchádzať o prácu v Scheidt & Bachmann.

Kolegom, ktorí prezentovali produkty svojich oddelení, ďakujeme a už teraz sa tešíme na nasledujúcu exkurziu.

Študenti žilinskej univerzity na futbalovom zápase