Scheidt & Bachmann a OMV ďalej rozširujú spoluprácu

Spoločnosť Scheidt & Bachmann uviedla do prevádzky aktuálnu generáciu hardvéru Slimline na viac než 300 miestach v sieti čerpacích staníc OMV Nemecko. V priebehu uvádzania hardvéru do prevádzky bolo realizované nové vydanie softvéru vrátane aktualizácie operačného systému a súladu so SEPA. Uvedenie do prevádzky bolo dokončené k plnej spokojnosti OMV a dokonca niekoľko týždňov pred plánovaným uvádzacím rozvrhom.

Spoločnosť OMV sa aj v systémových službách naďalej zameriava na kvalitu od Scheidt & Bachmann a rozšírila príslušné zmluvy.