Scheidt & Bachmann AWARD do rúk najlepších

Udeľovanie ceny Scheidt & Bachmann AWARD je neoddeliteľnou súčasťou promócií na Žilinskej univerzite v Žiline. Už niekoľko rokov je prestížnou značkou pre najlepších študentov.

Žilinskú univerzitu opúšťajú každoročne stovky úspešných absolventov. Len niektorí z nich zaujmú svojimi výnimočnými výsledkami natoľko, že sa môžu uchádzať o udelenie ceny našej spoločnosti. Ide o uznanie vynikajúcej diplomovej práce študenta ale aj samotnej univerzity, ktorá mu dokáže pripraviť adekvátne podmienky.

Najlepšie boli tento rok najmä ženy

V tomto roku našu cenu získali Erika Ištoková z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline, Mária Pastorková zo Strojníckej fakulty ŽU v Žiline a Peter Bakša z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline.

Ocenenie im počas promócií na fakultách odovzdali Ing. Róbert Kulla a Ing. Ján Krúpa, konatelia našej spoločnosti a Ing. Roman Veselovský, vedúci oddelenia Systémov vybavenia cestujúcich.

O ocenení Scheidt & Bachmann AWARD

Cena Scheidt & Bachmann AWARD sa udeľuje študentom, ktorí vypracovali najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky, elektrotechniky alebo strojárstva na žilinskej univerzite. Súčasťou nominácie študenta a hodnotenia jeho práce sú aj študijné a praktické výsledky. Cena je spojená s finančnou odmenou.

Scheidt & Bachmann AWARD otvára oceneným dvere k získaniu lepšieho zamestnania, a to nielen v našej firme. Treba zdôrazniť, že naša cena je odborným ocenením. To sa stáva súčasťou životopisu absolventa a rozdielovým kritériom významných firiem pri prijímaní do pracovného pomeru.

(jún 2016)