Oddelenie Parkovacích systémov Scheidt & Bachmann v nových priestoroch

Narastajúci počet zamestnancov spoločnosti Scheidt & Bachmann Slovensko spôsobil, že priestory firmy nepostačujú pre súčasné množstvo zamestnancov.

Po minuloročnom presune oddelenia Systémov pre vybavenie cestujúcich do prenajatých priestorov mimo sídla firmy sa do nových priestorov presunulo aj oddelenie Parkovacích systémov, ktoré je tiež jedným z dynamicky sa rozvíjajúcich oddelení v spoločnosti.

Nové priestory sú väčšie a prispôsobené potrebám oddelenia. Kancelárie a technické miestnosti sú situované na jednom poschodí, a tak majú zamestnanci možnosť lepšej spolupráce. Tieto priestory taktiež ponúkajú atraktívne pracovné prostredie pre zamestnancov. Väčšie priestory zároveň vytvárajú priestor pre ďalší rast oddelenia.

Veríme, že našim zamestnancom sa v nových priestoroch bude pracovať komfortne.

(november 2016)