Moderné mobilné zariadenie na predaj lístkov: FareGo Move MT|60

FareGo Move MT|60

Na výstave IT-Trans 2014 v Karlsruhe sme predstavili moderné riešenia predaja cestovných lístkov pre verejnú dopravu. Mimoriadnou zaujímavosťou bolo uvedenie na trh nového mobilného zariadenia na predaj lístkov FareGo Move MT|60.

Multifunkčné mobilné zariadenie FareGo Move MT|60 je prvým mobilným zariadením konkrétne navrhnutým pre správu cestovného. Tento mobilný prístroj môže byť využitý nielen vo vozidlách, ale môže byť využitý aj ako predajný systém v stánkoch a na iných predajných miestach. "S FareGo Move MT|60 nastavujeme nový štandard pre mobilný predaj cestovných lístkov vo verejnej doprave. Mobilné zariadenie podporuje všetky procesy predaja lístkov a spĺňa aktuálne a budúce požiadavky predaja cestovných lístkov," povedal Stefan Brings, obchodný riaditeľ D-A-CH v Scheidt & Bachmann.

FareGo Sales ST|40

Nové funkcie automatu na predaj lístkov

Na IT-Trans sme ďalej uviedli nové funkcie nášho automatu na predaj lístkov FareGo Sales ST|40. Vďaka integrovanému senzoru blízkosti umožňuje koncept ekologického režimu veľmi energeticky úspornú prevádzku automatu na predaj lístkov. Jednotlivé moduly sa môžu vypnúť a znova budú aktivované, keď sa priblíži nejaká osoba. Svojím novým čelným sklom poskytuje ST|40 moderný a atraktívny dizajn a druhá obrazovka zobrazuje dynamické informácie cestujúcich v reálnom čase. Servisní technici môžu riadiť automat na predaj lístkov cez vzdialený prístup prostredníctvom tabletov a iných zariadení podporujúcich prehliadače bez narušenia platobnej transakcie zákazníkov alebo otvorenia automatu na predaj lístkov.