Doppler dôveruje systémom od Scheidt & Bachmann

Doppler sa rozhodol nahradiť svoje doteraz inštalované systémy riadenia čerpacích staníc systémami od spoločnosti Scheidt & Bachmann.

Systémy TMS30 od spoločnosti Scheidt & Bachmann riadia 40 čerpacích staníc, ako aj obchody Spar Express, ktoré sa na nich nachádzajú. Na každej stanici sú inštalované najmenej dva systémy pre manuálne pokladne (POS). Všetky čerpacie stanice sú napojené na centrálny systém ústredia spoločnosti Scheidt & Bachmann NMS (systém riadenia sietí). Cez NMS je spoločnosť Doppler schopná spravovať všetky predajné položky centrálne a vykonávať súhrnné analýzy predaja.

S týmto nahradením získa spoločnosť Doppler výkonný nástroj na veľmi efektívne riadenie celej svojej siete čerpacích staníc.

Scheidt & Bachmann poskytuje aj systémové služby k čerpacím staniciam.

Čerpacia stanica v Rakúsku