Bezpečnosť automatov na predaj lístkov

Bezpečnosť

Bezpečnosť systémov verejnej dopravy a stupeň bezpečnosti pociťovanej cestujúcimi závisí na mnohých rozdielnych faktoroch. Ako výrobca systémových riešení chceme využiť každú príležitosť na zlepšenie bezpečnosti.

Aby sa zvýšila bezpečnosť cestujúcich, je možné vybaviť alebo dodatočne zariadiť automaty na lístky najnovšími bezpečnostnými štandardami, aby nielen plnili svoj účel a ľahko sa používali, ale tiež ponúkali lepšiu bezpečnosť.

Napríklad môže byť inštalované tlačidlo SOS alarm, ako už bolo demonštrované v Augsburgu. To poskytuje zákazníkom priame spojenie na policajné riaditeľstvo, aby mohli v naliehavých prípadoch zavolať o najrýchlejšiu možnú pomoc. V takýchto prípadoch je urobený obrazový a hlasový záznam (s ohľadom na smernice o ochrane údajov). Táto horúca linka na políciu takto poskytuje bezpečnosť pre používateľov verejnej dopravy, či už sú na ceste do školy alebo práce, alebo sa vracajú večer domov.

Ochrana proti vlámaniu

Ochrana automatov na lístky proti vlámaniu a vandalizmu je ďalším aspektom bezpečnosti. Ako prvý výrobca na svete, Scheidt & Bachmann dodáva automat na lístky certifikovaný pre triedu odolnosti 4 (Resistance Class 4), preto ponúka najvyššiu možnú ochranu proti vlámaniu. Infraštruktúra a cennosti sú trvalo chránené a zabezpečené.

Metódou prevencie vandalizmu, ktorá sa používa v celej Veľkej Británii, je bezpečnostný uzáver. Celý automat na lístky je osadený v extrémne robustnej ochrannej skrini, ktorá môže byť v noci automaticky zatvorená. Dvojitá ochrana - pozostávajúca z pevnej skrine bezpečnostného uzáveru a dodatočnej ochrany proti vlámaniu na prednej strane automatu - stačí na odradenie väčšiny zločincov už od pokusu o vlámanie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich produktov, kontaktujte prosím vášho hlavného obchodného manažéra. Jednoducho sa s nami spojte!