20 rokov Scheidt & Bachmann Slovensko

Dcérska spoločnosť Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. vznikla koncom roka 1995 v Žiline. Významnou mierou k tomu prispeli dobré vzťahy so Žilinskou univerzitou, z ktorých sa vyvinula úspešná spolupráca pretrvávajúca dodnes. V areáli Žilinskej univerzity spoločnosť počas prvých rokov svojej existencie aj sídlila.

Prvými zamestnancami Scheidt & Bachmann Slovensko boli dvaja absolventi Žilinskej univerzity, ktorí sú v súčasnosti vo vedení úspešnej spoločnosti, ktorá rok čo rok rastie a aktuálne zamestnáva takmer 500 zamestnancov.

V začiatkoch sa spoločnosť profilovala predovšetkým ako "software-house", s vývojovými aktivitami najskôr v oblasti zabezpečovacej techniky a postupne v oblasti parkovacích systémov, systémov vybavenia cestujúcich ako i systémov pre čerpacie stanice.

Neskôr, v roku 2005 sa spoločnosť strategicky rozšírila o divíziu výroby prevádzkových zariadení. To už vo vlastných priestoroch na Priemyselnej ulici v Žiline. V tomto roku dosiahla aj magickú hranicu prvých sto zamestnancov.

Počas svojej existencie Scheidt & Bachmann Slovensko participovala na množstve projektov, či už EBO 2 pre rakúske dráhy, LPR software, Farebox pre americký trh alebo TMS30, všetky nesú pečať Made in Žilina.

V decembri 2015 bolo dôvodov na oslavu viac. Ukončenie náročného roka ako aj dôležitý míľnik pre Scheidt & Bachmann Slovensko - 20 rokov od založenia spoločnosti, oslava ktorého sa symbolicky konala v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.

V úvodnej reči Ján Krúpa, jeden z konateľov, spomenul ľudí, ktorí sa o vznik Scheidt & Bachmann Slovensko zaslúžili:

„V prvom rade Dr. Gert Miller, pretože on bol ten, ktorý najviac presadzoval a podporoval jej vznik a rast a dá sa povedať, že Scheidt & Bachmann Slovensko je zhmotnením jeho vízie a stratégie. Ale taktiež generál Konrad Manthey, ktorý vydláždil cestu pre vznik dcérskej spoločnosti na Slovensku a túto zo slovenskej strany prekopával akademik profesor Ladislav Skýva“.

Pán Krúpa ďalej vo svojom príhovore zhrnul posledných 20 rokov pôsobenia a neustáleho rozvíjania, tak personálnych ako aj priestorových kapacít.

Pri neustálom raste počtu zamestnancov bolo potrebné postupne vybudovať areál s dvoma administratívnymi budovami a dvoma výrobnými halami. Momentálne sa spoločnosť na Slovensku môže pýšiť možno najkrajším priemyselným areálom v celom kraji. A to nie je zďaleka všetko.

V roku 2015 boli, vzhľadom na vysoký nárast zamestnancov, prenajaté priestory aj mimo spomínaného areálu a vytvoril sa tak priestor pre stále sa rozvíjajúce oddelenie systémov vybavenia cestujúcich. Tím na Slovensku sa rozšíril aj o pobočku v Bratislave, v ktorej je zamestnaných 40 vývojárov.

V neposlednom rade vo svojom prejave vyslovil slová vďaky a uznania všetkým zamestnancom, pretože sú to oni, ktorých snaha a pracovné nasadenie je ukryté v zariadeniach po celom svete.

(december 2015)