Firemná tradícia a trvalý firemný rozvoj

Scheidt & Bachmann je rodinný podnik, ktorý v súčasnosti riadi 5. generácia. Práve preto vieme, aké dôležité je hospodáriť zodpovedne. Vývojaschopnosť našich produktov, ako aj perspektívna práca našich zamestnancov sú pre nás kľúčové.

  • Príprava zastaraných modulov

Vo svojom vlastnom opravárenskom centre dokážeme pripraviť zastarané moduly našich zákazníkov.

  • Zariadenia s dlhou životnosťou

Zariadenia od spoločnosti Scheidt & Bachmann majú veľmi dlhú životnosť. Naše automaty a palivové čerpacie stojany majú predpokladanú dobu životnosti viac ako 10 rokov a veľké percento z nich je recyklovateľných.

  • Znižovanie šrotového odpadu

Pri vývoji našich zariadení venujeme veľkú pozornosť vytváraniu šrotu v priebehu výrobného procesu a snažíme sa jeho vyprodukované množstvo čo najviac obmedzovať.

  • Life Cycle Management (riadenie životného cyklu)

Life Cycle Management predstavuje systematickú výmenu starších komponentov na našich zariadeniach ešte predtým, ako dôjde k poruche. Tým sa predchádza reťazeniu chýb, čo minimalizuje finančné a materiálne náklady týkajúce sa údržby zariadení počas trvania projektu.

  • Vertikálna integrácia

Vysoký podiel vlastnej výroby nám dovoľuje narábať so zdrojmi zodpovedne a nezávisle.

  • Stav zásob

Vzhľadom na vysokú mieru vertikálnej integrácie má spoločnosť Scheidt & Bachmann výnimočne veľké zásobovacie kapacity. Z tohto dôvodu sme schopní výrobu naplánovať tak, aby bolo riziko neúplných dodávok minimalizované.

Dlhodobý rozvoj v mnohých ohľadoch

Nie sú to len naše produkty, ktoré sú vyvíjané a vyrábané podľa štandardov trvalého rozvoja. Ste to aj Vy, kto vlastným úsilím prispieva k tomu, aby miera trvalého rozvoja rástla vo Vašom bezprostrednom okolí. Naše parkovacie navigačné systémy znižujú počet áut hľadajúcich voľné parkovacie miesto, a tým významne znižujú spotrebu palív, zatiaľ čo naše systémy vybavenia cestujúcich zabezpečujú, aby ľudia pohodlne a jednoducho využívali verejnú dopravu. Naše železničné zabezpečovacie systémy sú zas základným predpokladom pre energeticky nenáročnú železničnú dopravu.

Prezrite si náš certifikát udržateľného rozvoja