Scheidt & Bachmann Slovensko: o nás

Firma Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. vznikla v roku 1995 na podnet spoločnosti Scheidt & Bachmann pričom významnou mierou k tomu prispela aj úspešná spolupráca so Žilinskou univerzitou.

V začiatkoch sa firma profilovala predovšetkým ako "software-house" pre všetky štyri divízie materskej firmy. Neskôr sa firma strategicky rozšírila o divíziu výroby prevádzkových zariadení.

Pri raste a rozvoji firmy vychádza vedenie materskej spoločnosti z filozofie vytvárať kvalifikované pracovné miesta priamo na Slovensku.

Hlavná budova
Hlavná budova
Budova D
Budova D

Spolupráca so žilinskou univerzitou

Naša spoločnosť už od svojho založenia úspešne spolupracuje so Žilinskou univerzitou v Žiline. Rámcová zmluva medzi našou firmou a univerzitou bola podpísaná pri otvorení výrobnej haly v roku 2007. Na jej základe sa každoročne udeľuje cena Scheidt & Bachmann AWARD.

Tú získajú absolventi s najlepšou diplomovou prácou Fakulty riadenia a informatiky, Elektrotechnickej fakulty a Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity.Hlavným kritériom pre posúdenie jej kvality je uplatnenie v praxi, pričom sa zohľadňujú aj študijné výsledky absolventa počas celého štúdia.

Pre najlepších študentov organizuje spoločnosť Scheidt & Bachmann raz do roka technickú exkurziu do sídla firmy v Mönchengladbachu. Mladí ľudia takto prvýkrát preniknú do fungovania rodinnej firmy. Naša firemná kultúra zaujala niektorých študentov natoľko, že pre nás pracujú dodnes.

Budova D zo smeru Bratislava
Budova D zo smeru Bratislava
Budova D s priľahlými výrobnými a skladovými priestormi
Budova D s priľahlými výrobnými a skladovými priestormi
Hlavná budova A
Hlavná budova A
Budova B spojená s budovou A
Budova B spojená s budovou A