Scheidt & Bachmann: firma s tradíciou a charakterom

Sídlo spoločnosti v nemeckom Mönchengladbachu

Firma Scheidt & Bachmann so sídlom v Mönchengladbachu vznikla v roku 1872 a v súčasnosti sa prezentuje ako inovatívna spoločnosť s dlhodobou tradíciou.

V celkovo štyroch do značnej miery samostatných divíziách sa vyvíjajú, produkujú a distribuujú systémy pre parkoviská a centrá voľného času, systémy pre železničnú zabezpečovaciu techniku, systémy vybavenia cestujúcich a systémy pre čerpacie stanice.

Od založenia v roku 1872 je Scheidt & Bachmann rodinným podnikom. Dnes je spoločnosť vedená piatou generáciou zakladateľov.

Zodpovedajúco dlhodobo a dôsledne je preto plánovaný aj rozvoj podniku. Vysoká kvalifikácia pracovníkov dosahovaná intenzívnym zvyšovaním odbornosti, moderná výrobná technológia ako aj rozvinutá podniková štruktúra patria k neodmysliteľným hodnotám podniku.

  • Rok založenia: 1872
  • Počet zamestnancov: >2.900
  • Vývoj zo strojárenského podniku  na medzinárodného poskytovateľa systémov
  • Svetový trhový líder s projektmi zameranými na budúcnosť
  • Nepretržité investície do inovatívnych výrobných technológií
  • Neustále investície do vysokokvalifikovaných zamestnancov